Máster en traducción multimedia

Plató Polimedia, UvigoTV

Interpretación de marcas paralingüísticas partindo de pantalla

Etapas no proceso de dobraxe

Parte 1
16/12/2010
Lourdes Lorenzo García
Docente da Facultade de Filoloxía e Traducción de Vigo e directora do Departamento de Tradución e Lingüística, Universidade de Vigo

Fragmento dun capítulo da serie Friends

Exemplo
16/12/2010

Etapas no proceso de dobraxe

Parte 2
16/12/2010

Fragmento da película de animación Nemo

Exemplo
16/12/2010

Etapas no proceso de dobraxe

Parte 3
16/12/2010

Fase de axuste ou adaptación

Etapas no proceso de dobraxe

Parte 1
16/12/2010
Lourdes Lorenzo García
Docente da Facultade de Filoloxía e Traducción de Vigo e directora do Departamento de Tradución e Lingüística, Universidade de Vigo

Fragmento da película de animación Shrek en inglés

Exemplo
16/12/2010

Etapas no proceso de dobraxe

Parte 2
16/12/2010

Fragmento da película de animación Shrek en español

Exemplo
16/12/2010

Etapas no proceso de dobraxe

Parte 3
16/12/2010

Fragmento da película de animación Shrek en portugués

Exemplo
16/12/2010

Etapas no proceso de dobraxe

Parte 4
16/12/2010

Referentes culturais

Problemas de tradución e extratexias

16/12/2010
Lourdes Lorenzo García
Docente da Facultade de Filoloxía e Traducción de Vigo e directora do Departamento de Tradución e Lingüística, Universidade de Vigo