I Xeiras sobre a lingua galega

Sala I, Edificio Miralles - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Acto de Apertura

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (1' 58'')  |  Visto: 4239 veces
Presenta: Iago Varela Martinez
Responsabél, Comités en Vigo

Intervención de Mª. Carmen Cabeza

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (6' 00'')  |  Visto: 4552 veces
Mª del Carmen Cabeza Pereiro
Vicerreitora de Extensión Cultural e Estudiantes

Presentación do Documental "Linguas Cruzadas"

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (40'')  |  Visto: 4187 veces
Presenta: Iago Varela Martinez
Responsabél, Comités en Vigo

Linguas Cruzadas

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (49' 53'')  |  Visto: 11476 veces

Bilingüismo ou diglosia?

Presentación

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (2' 19'')  |  Visto: 4054 veces
Presenta: Manuel García
Responsábel de Organización, Comités

Intervención Maria Yáñez

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (22' 05'')  |  Visto: 5535 veces
Maria Yáñez
Guionista e directora de "Linguas cruzadas"

Intervención Ana Iglesias

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (45' 31'')  |  Visto: 9654 veces
Ana Iglesias
Autora do libro, "Falar galego ? No veo porqué"

Quenda de preguntas

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (37' 52'')  |  Visto: 4319 veces
Maria Yáñez
Guionista e directora de "Linguas cruzadas"
Ana Iglesias
Autora do libro, "Falar galego ? No veo porqué"

A normalización do galego

Presentación

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (1' 12'')  |  Visto: 4159 veces
Presenta: Manuel García
Responsábel de Organización, Comités

Intervención Henrique Costas

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (33' 49'')  |  Visto: 3889 veces
Henrique Costas
Director da ANL, Universidade de Vigo

Intervención Iolanda Veloso

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (18' 29'')  |  Visto: 4246 veces
Iolanda Veloso
Concelleira de NL, Concello de Vigo

Quenda de preguntas

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (19' 17'')  |  Visto: 4380 veces
Henrique Costas
Director da ANL, Universidade de Vigo
Iolanda Veloso
Concelleira de NL, Concello de Vigo

A situación actual do galego

Presentación

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (2' 27'')  |  Visto: 3898 veces
Presenta: Iago Varela Martinez
Responsabél, Comités en Vigo

Intervención Carlos Callón

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (26' 11'')  |  Visto: 4251 veces
Carlos Callón
Presidente, A Mesa pola Normalización Lingüística

Intervención Mariló Candedo

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (35' 19'')  |  Visto: 3972 veces
Mariló Candedo
Presidenta, Nova Escola Galega

Intervención Fernando Ramallo

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (55' 09'')  |  Visto: 5134 veces
Fernando Ramallo
Profesor asociado do Dpto. de Tradución e Lingüística

Quenda de preguntas

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (13' 39'')  |  Visto: 4266 veces
Carlos Callón
Presidente, A Mesa pola Normalización Lingüística
Mariló Candedo
Presidenta, Nova Escola Galega
Fernando Ramallo
Profesor asociado do Dpto. de Tradución e Lingüística

Lingua e novas tecnoloxías

Presentación

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (2' 03'')  |  Visto: 4238 veces
Presenta: Iago Varela Martinez
Responsabél, Comités en Vigo

Intervención Roberto Noguerol

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (33' 13'')  |  Visto: 5061 veces
Roberto Noguerol
Xefe de Redacción, Vieiros

Intervención Alexandre Prieto

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (24' 33'')  |  Visto: 4370 veces
Alexandre Prieto
Ciberirmandade da Fala

Quenda de preguntas

15/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (20' 09'')  |  Visto: 4598 veces
Roberto Noguerol
Xefe de Redacción, Vieiros
Alexandre Prieto
Ciberirmandade da Fala

Sala I, Edificio Miralles - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

Lingua e literatura

Presentación

16/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (2' 14'')  |  Visto: 3645 veces
Presenta: Manuel García
Responsábel de Organización, Comités

Intervención Maria Pilar García Negro

16/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (22' 15'')  |  Visto: 5453 veces
Marta Dacosta en Representación de Dª. Maria Pilar García Negro
Escritora

Intervención Xabier P. Docampo

16/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (40' 25'')  |  Visto: 4317 veces
Xabier P. Docampo
Escritor

Intervención Marta Dacosta

16/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (37' 16'')  |  Visto: 4223 veces
Marta Dacosta
Escritora e directiva da AELG

Quenda de preguntas

16/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (40' 55'')  |  Visto: 4423 veces
Xabier P. Docampo
Escritor
Marta Dacosta
Escritora e directiva da AELG

Lingua e medios

Presentación

16/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (2' 31'')  |  Visto: 4146 veces
Presenta: Iago Varela Martinez
Responsabél, Comités en Vigo

Intervención Alfonso Eyré

16/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (12' 00'')  |  Visto: 4711 veces
Alfonso Eyré
Conselleiro delegado, A Nosa Terra

Intervención Iago Martínez

16/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (9' 05'')  |  Visto: 5165 veces
Iago Martínez
Xornal de Galicia

Intervención Belén Regueira

16/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (22' 08'')  |  Visto: 4908 veces
Belén Regueira
Presentadora da TVG, Directora Extrarradio (RG)

Quenda de preguntas

16/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (66' 17'')  |  Visto: 4820 veces
Alfonso Eyré
Conselleiro delegado, A Nosa Terra
Iago Martínez
Xornal de Galicia
Belén Regueira
Presentadora da TVG, Directora Extrarradio (RG)

Sala I, Edificio Miralles - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)

O audiovisual en galego

Presentación

17/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (2' 12'')  |  Visto: 4275 veces
Presenta: Iago Varela Martinez
Responsabél, Comités en Vigo

Intervención Antón Dobao

17/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (18' 08'')  |  Visto: 4413 veces
Antón Dobao
Director, A Mariñeira

Intervención Ignacio Vilar

17/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (10' 21'')  |  Visto: 4167 veces
Ignacio Vilar
Director, Pradolongo

Intervención Carlos Ares

17/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (14' 47'')  |  Visto: 5403 veces
Carlos Ares
Guionista, Air Galicia

Quenda de preguntas

17/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (70' 41'')  |  Visto: 4181 veces
Antón Dobao
Director, A Mariñeira
Ignacio Vilar
Director, Pradolongo
Carlos Ares
Guionista, Air Galicia

Clausura

17/04/2009
  Vídeo  |  Galego  (3' 34'')  |  Visto: 3864 veces
Presenta: Iago Varela Martinez
Responsabél, Comités en Vigo