Doutorado Interuniversitario de Endocrinoloxía 2007/08

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Neuroendocrinoloxía: Eixe HPT e inxesta

29 de xan. de 2003
Miguel A. López
Grupo de Investigacions Biomédicas da Universidade de Santiago Compostela

Fisioloxía e fisiopatía da glandúla tiroides.

2 de feb. de 2004
Ana Aranda Inarte
Profesrora de Investigacion del IBB

Factores de transcrición implicados no desenvolvemento da glándula tiroidea: O seu papel no hipotiroidismo congénito.

18 de feb. de 2004
Pilar Santiesteban
Instituto de Investigacións Biomédicas, CSIC

Avances no diagnóstico da Diabetes Mellitus

8 de xan. de 2008
Roberto Peinó García
Endocrinoloxía e Nutrición, Hospital Conxo, Santiago de Compostela

Complicacions da diabetes mellitus

9 de xan. de 2008
Isabel Alonso Troncoso
Endocrinóloga e Nutricionista, Compl. Hosp. de Pontevedra

Fisiología da secrección da Insulina

12 de xan. de 2008
Federico Mallo Ferrer
Director do Laboratorio de Endocrinoloxía - LabEndo, Universidade de Vigo

O hipotálamo: Control de funcions.

21 de xan. de 2008
Federico Mallo Ferrer
Director do Laboratorio de Endocrinoloxía - LabEndo, Universidade de Vigo

Neuroendocrinoloxía: A Prolactina

23 de xan. de 2008
Lucas González Matías
Dpto. Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde, Universidade de Vigo

Gonadotrofinas

24 de xan. de 2008
Jesús Casabiell Pintos
Profesor do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Proopiomelanocortina.

30 de xan. de 2008
Victor Arce Vázquez
Profesor Titular do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Eixe hipotálamo hipófiso gonadal

31 de xan. de 2008
Jesús Casabiell Pintos
Profesor do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Control hormonal da expresión do xene do transporte do Iodo (NIS): O seu uso diagnóstico e terapeútico no cancro de tiroides.

19 de feb. de 2008
Pilar Santiesteban
Instituto de Investigacións Biomédicas, CSIC

Mecanismos de acción das hormonas tiroideas e derivados.

20 de feb. de 2008
Lourdes Domínguez Gerpe
Unidade de Enfermidades Tiroideas e Metabólicas. Hospital Clínico Universitario, USC

Base xenético molecular do bocio multinodular e nódulos tiroideos benignos.

21 de feb. de 2008
Joaquín Lado-Abeal
Profesor de Mediciña, Universidade de Santiago de Compostela

Alteracións da función da glándula tiroides.

25 de feb. de 2008
Ricardo V. García-Mayor
Servizo de Endocrinoloxía, Diabete, Nutrición e Metabolismo, Hospital Universitario de Vigo

Patoloxía do cancro de tiroides.

26 de feb. de 2008
José Cameselle-Teijeiro
Departamento de Anatomía Patolóxica. Hospital Clínico Universitario, USC

Cancro de tiroides.

27 de feb. de 2008
Francisco Barreiro
Xefe de Sección de Ciruxía, Hospital Clínico Universitario de Santiago

Procura de dianas terapeuticas en Cancro de Tiroides.

28 de feb. de 2008
Susana Belén Bravo López
Profesora Titular do Departamento de Fisiología da Universidade de Santiago de Compostela.

A regulación da expresión xénica polos recptores nucleares.

28 de feb. de 2008
Clara Álvarez Villamarin
Profesora Tittular Fisioloxía da Universidade de Santiago.