Doutorado Interuniversitario de Endocrinoloxía 2007/08

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Neuroendocrinoloxía: Eixe HPT e inxesta

29/01/2003
Miguel A. López
Grupo de Investigacions Biomédicas da Universidade de Santiago Compostela

Fisioloxía e fisiopatía da glandúla tiroides.

02/02/2004
Ana Aranda Inarte
Profesrora de Investigacion del IBB

Factores de transcrición implicados no desenvolvemento da glándula tiroidea: O seu papel no hipotiroidismo congénito.

18/02/2004
Pilar Santiesteban
Instituto de Investigacións Biomédicas, CSIC

Avances no diagnóstico da Diabetes Mellitus

08/01/2008
Roberto Peinó García
Endocrinoloxía e Nutrición, Hospital Conxo, Santiago de Compostela

Complicacions da diabetes mellitus

09/01/2008
Isabel Alonso Troncoso
Endocrinóloga e Nutricionista, Compl. Hosp. de Pontevedra

Fisiología da secrección da Insulina

12/01/2008
Federico Mallo Ferrer
Profesor de Fisioloxía, Universidade de Vigo

O hipotálamo: Control de funcions.

21/01/2008
Federico Mallo Ferrer
Profesor de Fisioloxía, Universidade de Vigo

Neuroendocrinoloxía: A Prolactina

23/01/2008
Lucas González Matías
Dpto. Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde, Universidade de Vigo

Gonadotrofinas

24/01/2008
Jesús Casabiell Pintos
Profesor do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Proopiomelanocortina.

30/01/2008
Victor Arce Vázquez
Profesor Titular do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Eixe hipotálamo hipófiso gonadal

31/01/2008
Jesús Casabiell Pintos
Profesor do Departamento de Fisioloxía, Universidade Santiago de Compostela

Control hormonal da expresión do xene do transporte do Iodo (NIS): O seu uso diagnóstico e terapeútico no cancro de tiroides.

19/02/2008
Pilar Santiesteban
Instituto de Investigacións Biomédicas, CSIC

Mecanismos de acción das hormonas tiroideas e derivados.

20/02/2008
Lourdes Domínguez Gerpe
Unidade de Enfermidades Tiroideas e Metabólicas. Hospital Clínico Universitario, USC

Base xenético molecular do bocio multinodular e nódulos tiroideos benignos.

21/02/2008
Joaquín Lado-Abeal
Profesor de Mediciña, Universidade de Santiago de Compostela

Alteracións da función da glándula tiroides.

25/02/2008
Ricardo V. García-Mayor
Servizo de Endocrinoloxía, Diabete, Nutrición e Metabolismo, Hospital Universitario de Vigo

Patoloxía do cancro de tiroides.

26/02/2008
José Cameselle-Teijeiro
Departamento de Anatomía Patolóxica. Hospital Clínico Universitario, USC

Cancro de tiroides.

27/02/2008
Francisco Barreiro
Xefe de Sección de Ciruxía, Hospital Clínico Universitario de Santiago

Procura de dianas terapeuticas en Cancro de Tiroides.

28/02/2008
Susana Belén Bravo López
Profesora Titular do Departamento de Fisiología da Universidade de Santiago de Compostela.

A regulación da expresión xénica polos recptores nucleares.

28/02/2008
Clara Álvarez Villamarin
Profesora Tittular Fisioloxía da Universidade de Santiago.