Alteracións da función da glándula tiroides. 25 Feb, 2008