Fisioloxía e fisiopatía da glandúla tiroides. 2 de feb. de 2004

Visto 318 veces

Fisioloxía e fisiopatía da glandúla tiroides.

O programa de Doutoramento de Endocrinoloxía da Universidade de Santiago de Compostela impártese de forma ininterrompida desde o curso académico 1986-87, o que significa que se realizaron xa 18 edicións do mesmo. Trátase, xa que logo, dun dos programas de doutoramento de maior tradición de cantos se imparten na Universidade de Santiago de Compostela, e do programa máis contrastado dentro do campo da

Ana Aranda Inarte
Profesrora de Investigacion del IBB