Neuroendocrinoloxía: Eixe HPT e inxesta 29 Xan, 2003