Neuroendocrinoloxía: Eixe HPT e inxesta 29 de xan. de 2003

Visto 322 veces

Neuroendocrinoloxía: Eixe HPT e inxesta

O programa de Doutoramento de Endocrinoloxía da Universidade de Santiago de Compostela impártese de forma ininterrompida desde o curso académico 1986-87, o que significa que se realizaron xa 18 edicións do mesmo. Trátase, xa que logo, dun dos programas de doutoramento de maior tradición de cantos se imparten na Universidade de Santiago de Compostela, e do programa máis contrastado dentro do campo da

Miguel A. López
Grupo de Investigacions Biomédicas da Universidade de Santiago Compostela