Alteracións da función da glándula tiroides. 25 de feb. de 2008

Visto 201 veces

Alteracións da función da glándula tiroides.

O programa de Doutoramento de Endocrinoloxía da Universidade de Santiago de Compostela impártese de forma ininterrompida desde o curso académico 1986-87, o que significa que se realizaron xa 18 edicións do mesmo. Trátase, xa que logo, dun dos programas de doutoramento de maior tradición de cantos se imparten na Universidade de Santiago de Compostela, e do programa máis contrastado dentro do campo da

Ricardo V. García-Mayor
Servizo de Endocrinoloxía, Diabete, Nutrición e Metabolismo, Hospital Universitario de Vigo