II Xornadas de Innovación Educativa na Universidade. 2007

Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa

Inauguración das Xornadas na Sala I

14 de dec. de 2007
  Vídeo  |  Galego  (5' 15'')  |  Visto: 3507 veces
Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Opcións educativas dos blogs

14 de dec. de 2007
Daniel Martí Pellón
Profesor, Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación Pontevedra
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Plan de marketing nas materias Marketing Estratéxico e Inglés Comercial na E.U. de Estudos Empresariais

14 de dec. de 2007
Araceli González Crespán
Subdirectora da Escola Universitaria Estudos Empresariáis, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Unha experiencia innovadora para ensinar e popularizar as Matemáticas a través do teatro

14 de dec. de 2007
Miguel Ángel Mirás Calvo
Profesor departamento Matemáticas, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Estratexias de dinamización na aprendizaxe de materias do ámbito da Bioloxía

14 de dec. de 2007
Encarnación de Miguel Villegas
Profesora da Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Investigacións científicas desenvolvidas polos estudantes de segundo de Maxisterio como ensinanza por indagación

14 de dec. de 2007
Miguel A. Yebra Ferro
Profesor Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

As actividades non presenciais. Un pequeno paso nas estratexias didácticas do espazo EEES

14 de dec. de 2007
María de los Ángeles Fernández Villarino
Profesora Facultade Ciencias da Educación e do Deporte, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Uso de foros de discusión e wikis para desenvolver actividades docentes

14 de dec. de 2007
Xosé Antón Vila Sobrino
Profesor Enxeñería Informática, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Creación de Empresas - Inglés Empresarial. Formación interdisciplinar na Diplomatura de Ciencias Empresariais de Vigo

14 de dec. de 2007
María del Pilar López Vidal
Profesora Estudos Empresariais, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Novas tecnoloxías aplicadas á ensinanza

14 de dec. de 2007
Amparo Rodríguez Damián
Profesora da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Proxecto piloto de implantación do ECTS no primeiro curso de Educación Social. A experiencia dunha materia

14 de dec. de 2007
María Esther Pérez Enríquez
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Procesos psicolóxicos básicos para educadores/as sociais

14 de dec. de 2007
Manuel Ojea Rúa
Profesor Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Deseño do currículo e a súa defensa nunha entrevista de traballo (Actividade transversal para alumnos de Química)

14 de dec. de 2007
Jorge Bravo Bernárdez
Profesor Facultade de Química, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

I+I=C: Meta-acción de innovación e investigación para a mellora da Calidade Docente en Estatística

14 de dec. de 2007
José Vicente Novegil Souto
Universidade de Vigo - Spain
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

O Sudoku e a redución ao absurdo

14 de dec. de 2007
Alberto Martín Méndez
Profesor Departamento Matemática Aplicada II, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Inauguración das Xornadas na Sala II

14 de dec. de 2007
  Vídeo  |  Galego  (4' 37'')  |  Visto: 2934 veces
Luis Anido Rifón
Director da Área de Innovación Educativa, Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade. Universidade de Vigo
Carmen Ricoy Lorenzo
Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Intervención de D. Pedro Membiela

14 de dec. de 2007
  Vídeo  |  Galego  (3' 34'')  |  Visto: 3232 veces
Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Unha ferramenta en liña, de acceso libre e interactiva para estudar os tecidos e os órganos vexetais e animais

14 de dec. de 2007
Pilar Molist García
Profesora Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Experimentación dun modelo matemático aplicado á construcción dun parque infantil

14 de dec. de 2007
  Vídeo  |  Galego  (20' 06'')  |  Visto: 4182 veces
Cecilio Fonseca Bon
Profesor Departamento Matemática Aplicada I, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

O portafolio como recurso na avaliación do alumnado

14 de dec. de 2007
Carmen Ricoy Lorenzo
Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Actividades manipulativas colectivizadas: Investigación interpretada na E.T.S.E. Minas

14 de dec. de 2007
José Benito Vázquez Dorrío
Director (2013-2016) da Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Emprego das TIC e a aprendizaxe baseada en problemas na avaliación continua. Experiencia da materia Xenética Molecular

14 de dec. de 2007
Paloma Morán
Profesora Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Turno de preguntas

14 de dec. de 2007
  Vídeo  |  Español  (11' 33'')  |  Visto: 3274 veces
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Papel das TIC na docencia virtual de posgrao adaptada ao EEES

14 de dec. de 2007
  Vídeo  |  Español  (16' 41'')  |  Visto: 2975 veces
María Concepción Pérez Lamela
Profesor Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Investigación/Acción de problemáticas ambientais no contexto de traballo

14 de dec. de 2007
Esther Martínez Figueira
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Experiencia na adaptación da materia de sistemas multiaxente ao EEES

14 de dec. de 2007
Pedro Cuesta Morales
Profesor da Escola superior de Enxeñaría Informática, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

¿Cómo avaliar unha memoria de prácticas? Un exemplo de rúbrica no ámbito das novas tecnoloxías

14 de dec. de 2007
Manuela Raposo Rivas
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Integración de Webquests na aula de lingua estranxeira

14 de dec. de 2007
María Victoria Fernández Carballo-Calero
Profesora Facultade de Dereito, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Turno de preguntas

14 de dec. de 2007
  Vídeo  |  Español  (8' 43'')  |  Visto: 3364 veces
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Unha proposta para achegarse ás Matemáticas: Achegas das mulleres ás matemáticas ao longo da Historia

14 de dec. de 2007
Miguel Ángel Mirás Calvo
Profesor departamento Matemáticas, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Adaptación da materia de Literatura Española ao sistema de créditos ECTS nas titulacións de Filoloxía Hispánica do sistema universitario galego

14 de dec. de 2007
Antonio Chas Aguión
Profesor do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios. Departamento de literatura española e teoría da literatura, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Experiencia de colaboración Universidade-Empresa na organización de ciclos de conferencias tecnolóxicos para os alumnos da uvigo: Ciclo de Conferencias sobre Automatización e Enxeñería CCAI'0607

14 de dec. de 2007
José Ignacio Armesto Quiroga
Profesor, Escola de Enxeñería Industrial
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Os medios audiovisuais como recurso didáctico

14 de dec. de 2007
Mercedes Suárez Pazos
Decana da Facultade de CC da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Coordinación de traballos en grupo entre materias para optimizar a carga de traballo do alumno

14 de dec. de 2007
María Fuencisla Mariño Callejo
Universidade de Vigo
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Turno de preguntas

14 de dec. de 2007
  Vídeo  |  Español  (3' 45'')  |  Visto: 3774 veces
Organiza: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo