Vixilancia tecnolóxica sobre cambio climático e ecosistemas mariños 28 Abr, 2009

Visto 6687 veces

Vixilancia tecnolóxica sobre cambio climático e ecosistemas mariños

Simposio celebrado no centro social de Caixanova no que investigadores e alumnos de Ciencias do Mar tiveron a oportunidade de intercambiar os coñecementos adquiridos nas distintas disciplinas das ciencias mariñas e sacar así o máximo proveito ó bo traballo do estudiante e do investigador.

Paula Judith Rojas Higuera
Investigadora, Instituto Colombiano para o Desenvolvemento da Ciencia e Tecnoloxía “Francisco José de Caldas” - Bog