Aprendizaxe baseada en competencias. As competencias xenéricas nos perfís académicos das carreiras 29 de mar. de 2016

Visto 610 veces

Aprendizaxe baseada en competencias. As competencias xenéricas nos perfís académicos das carreiras

A formación universitaria non pode reducirse a unha boa formación académica, senon que é imprescindible un esforzo no desenrolo de actitudes e valores que permitan que antes que nada os universitarios sexan principalmente persoas.

Aurelio Villa Sánchez.

Doutor en Pedagoxía pola Universidade Pontificia de Salamanca e diplomado en Psicoloxía Clínica. É director da Escola de Negocios Afundación. Impartiu docencia na Universidade Deusto en materias como Didáctica Xeral, Historia da Educación, TIC aplicada á Xestión Académica, Metodoloxía Cuantitativa ou Métodos de investigación. É coautor de libros relacionados coa temática da conferencia como «Aprendizaje Basado en Competencias. Una propuesta para la evaluación de competencias genéricas» e « Experiencia multidisciplinar del desarrollo de competencias y créditos transferibles en el contexto universitario», entre outros.
Participou en multitude de proxectos de I+D+i como a «Análisis de herramientas de evaluación de la calidad docente mendiante contrastes basados en estándares internacionales de excelencia», «El aprendizaje autónomo y formación en competencias genéricas en la Universidad», «Evaluación del profesorado» ou «Multidimensionalidad del modelo de profesor ideal; condicionantes estructurales que lo determinan».

Presenta: Xosé María Gómez Clemente
Vicedecano, Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo
Aurelio Villa Sánchez
Presidente, Foro Internacional de Innovación Universitaria