O Mol e Definicións Afíns 1 Abr, 2011

Visto 2980 veces

O Mol e Definicións Afíns

O mol é a unidade de cantidade de sustancia no sistema internacional de unidades (S.I.). Defínese como a cantidade dunha sustancia que contén o mesmo número de 'unidades elementais' (átomos, moléculas, electróns, etc.), que átomos de carbono hai en 12,00 gramos de ¹²C.Esta presentación acláranos o concepto de mol e outros conceptos fundamentais para realizar cálculos en química Básica

José O. Valderrama
Prof. Fac. de Ingeniería Universidad de La Serena, Chile

Vídeos da mesma serie
Presentación do proxecto
Tres investigadores posdoutorais traballarán durante dous anos en cinco grandes liñas de actuación
01/04/2011