O Mol e Definicións Afíns 1 Abr, 2011

Visto 2980 veces

O Mol e Definicións Afíns

O mol é a unidade de cantidade de sustancia no sistema internacional de unidades (S.I.). Defínese como a cantidade dunha sustancia que contén o mesmo número de 'unidades elementais' (átomos, moléculas, electróns, etc.), que átomos de carbono hai en 12,00 gramos de ¹²C.Esta presentación acláranos o concepto de mol e outros conceptos fundamentais para realizar cálculos en química Básica

José O. Valderrama
Prof. Fac. de Ingeniería Universidad de La Serena, Chile