O Mol e Definicións Afíns 1 de abr. de 2011

Visto 2987 veces

O Mol e Definicións Afíns

O mol é a unidade de cantidade de sustancia no sistema internacional de unidades (S.I.). Defínese como a cantidade dunha sustancia que contén o mesmo número de 'unidades elementais' (átomos, moléculas, electróns, etc.), que átomos de carbono hai en 12,00 gramos de ¹²C.Esta presentación acláranos o concepto de mol e outros conceptos fundamentais para realizar cálculos en química Básica

i18n.one.Series: Química elemental
José O. Valderrama
Prof. Fac. de Ingeniería Universidad de La Serena, Chile

Vídeos da mesma serie
Presentación do proxecto
Tres investigadores posdoutorais traballarán durante dous anos en cinco grandes liñas de actuación
1 de abr. de 2011
Magnitudes e Unidades
1 de abr. de 2011
Concepto de Gas Ideal
1 de abr. de 2011
Balance de Materia
1 de abr. de 2011
O concepto de Enerxía
1 de abr. de 2011
Sistema Termodinámico
1 de abr. de 2011
Tablas e Diagramas
1 de abr. de 2011
Ecuacións de Estado
1 de abr. de 2011
A Entropía
1 de abr. de 2011
Ciclo de Carnot
1 de abr. de 2011
Calor de Combustión
1 de abr. de 2011
Sicrometría
1 de abr. de 2011
Equilibrio químico
1 de abr. de 2011
Cinética Química
1 de abr. de 2011
Pilas de combustible
1 de abr. de 2011