Balance de Materia 1 de abr. de 2011

Visto 3059 veces

Balance de Materia

Todo procedemento químico supón a transformación dunha ou varias sustancias -materias primas- mediante unha serie de procesos que modifican as súas características físicas ou químicas até obter compostos útiles que demanda o mercado -produtos-. En ocasións, xunto a estes, aparecen outros compostos non desexados e inevitables -subproducos- que poden ter valor para outros fins. Coñecer o concepto de balance de materia é fundamental no eido da Enxeñaría química e é o obxecto desta presentación

i18n.one.Series: Química elemental
José O. Valderrama
Prof. Fac. de Ingeniería Universidad de La Serena, Chile

Vídeos da mesma serie
Presentación do proxecto
Tres investigadores posdoutorais traballarán durante dous anos en cinco grandes liñas de actuación
1 de abr. de 2011
Magnitudes e Unidades
1 de abr. de 2011
Concepto de Gas Ideal
1 de abr. de 2011
Balance de Materia
1 de abr. de 2011
O concepto de Enerxía
1 de abr. de 2011
Sistema Termodinámico
1 de abr. de 2011
Tablas e Diagramas
1 de abr. de 2011
Ecuacións de Estado
1 de abr. de 2011
A Entropía
1 de abr. de 2011
Ciclo de Carnot
1 de abr. de 2011
Calor de Combustión
1 de abr. de 2011
Sicrometría
1 de abr. de 2011
Equilibrio químico
1 de abr. de 2011
Cinética Química
1 de abr. de 2011
Pilas de combustible
1 de abr. de 2011