Concepto de Gas Ideal 1 de abr. de 2011

Visto 3842 veces

Concepto de Gas Ideal

No estudo do comportamento dos gases é útil o uso do concepto un gas teórico composto dun conxunto de partículas puntuais con desprazamento aleatorio que non interactúan entre si, a isto denomínaselle gas ideal que se comporta segundo a lei dos gases ideais, unha ecuación de estado simplificada, e que pode ser analizada mediante a mecánica estatística. Explícase nesta presentación este concepto e as fórmulas que rexen o seu comportamento

i18n.one.Series: Química elemental
José O. Valderrama
Prof. Fac. de Ingeniería Universidad de La Serena, Chile

Vídeos da mesma serie
Presentación do proxecto
Tres investigadores posdoutorais traballarán durante dous anos en cinco grandes liñas de actuación
1 de abr. de 2011
Magnitudes e Unidades
1 de abr. de 2011
Concepto de Gas Ideal
1 de abr. de 2011
Balance de Materia
1 de abr. de 2011
O concepto de Enerxía
1 de abr. de 2011
Sistema Termodinámico
1 de abr. de 2011
Tablas e Diagramas
1 de abr. de 2011
Ecuacións de Estado
1 de abr. de 2011
A Entropía
1 de abr. de 2011
Ciclo de Carnot
1 de abr. de 2011
Calor de Combustión
1 de abr. de 2011
Sicrometría
1 de abr. de 2011
Equilibrio químico
1 de abr. de 2011
Cinética Química
1 de abr. de 2011
Pilas de combustible
1 de abr. de 2011