Concepto de Gas Ideal 01/04/2011

Visto 3776 veces

Concepto de Gas Ideal

No estudo do comportamento dos gases é útil o uso do concepto un gas teórico composto dun conxunto de partículas puntuais con desprazamento aleatorio que non interactúan entre si, a isto denomínaselle gas ideal que se comporta segundo a lei dos gases ideais, unha ecuación de estado simplificada, e que pode ser analizada mediante a mecánica estatística. Explícase nesta presentación este concepto e as fórmulas que rexen o seu comportamento

José O. Valderrama
Prof. Fac. de Ingeniería Universidad de La Serena, Chile