Leis ponderais. Estequiometría 1 Abr, 2011

Visto 5325 veces

Leis ponderais. Estequiometría

A estequiometría é a parte da química que se ocupa das relacións cuantitativas entre as sustancias que interveñen nas reaccións químicas. As leis que rexen este comportamento estequiométrico son as leis ponderais que se explican nesta presentación

Santiago Urréjola Madriñán
Profesor del Centro universitario de la Defensa ENM Marín adscrito a la Universidad de Vigo

Materiais
Non hai materiais