A Santa Cruz de Aranga 09/05/2019

Visto 16 veces

A Santa Cruz de Aranga

Adaptación á LSE da columna publicada no Correo Galego sobre «Galicia Máxica».

María C. Bao Fente
Intérprete de lengua de signos española
Inmaculada Báez
Xestora de tradución