Xornadas de Seguimento de Ciencias da Terra

MICINN - Proxectos Convocatoria 2006

Sala I, Edificio Miralles - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Acto de Inauguración

24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (28' 40'')  |  Visto: 7602 veces
Presenta: Iván Area Carracedo
Vicerrector de Relacións Institucionais da Universidad de Vigo
Ponente: Lourdes Armesto
Representante, Ministerio de Ciencia e Innovación
Ponente: Federico Vilas Martín
Catedrático do departamento de Xeociencias Mariñas

Análise de Fallas Activas e Interferencias Sobre a Sucesión de Eventos Sísmicos Relacionados

Prebético Externo
24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 49'')  |  Visto: 6168 veces
Ponente: Miguel Ángel Rodríguez Pascua
Investigador Principal, Universidade de San Pablo-CEU

Modelado Numérico da Evolución Tectónica e Topográfica da Cordilleira do Atlas en Marrocos

24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (17' 06'')  |  Visto: 5897 veces
Ponente: Danel García Castellanos
Investigador Principal, CSIC

Estudio da Deformación de Laminas de Cabalgamento do Sector Centro-Occidental da zona axial Pirenaica mediante o Estudio da Anisotropia da Susceptibilidade Magnética

24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 07'')  |  Visto: 6283 veces
Ponente: María Teresa Román Berdiel
Investigadora Principal, Universidade de Zaragoza

Deformacións Recentes, Activas e Estructura Profunda na Cordilleira Bético-Rifeña:

Evolución Téctonica Asimétrica e Implicacións na peligrosidade do orixen Xeolóxico
24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (18' 28'')  |  Visto: 7881 veces
Ponente: Patricia Ruano Roca en Representación de D. Jesús Galindo Zaldivar
Investigadora, Universidade de Granada

Estudio Volcano-Tectónico do Edificio Antigo da Gomera (Islas Canarias)

Contribucións ao Analise da evolución e estabilidade de grandes edificios volcánicos
24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (17' 06'')  |  Visto: 6062 veces
Ponente: Álvaro Márquez González
Investigador Principal, Universidade Rey Juan Carlos (Madrid)

Evolución Tectonotermica da Zona Cantábrica do Arco Astúrico

24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (18' 09'')  |  Visto: 6362 veces
Presenta: Federico Olóriz Sáez
Catedrático de Paleontoloxía, Universidade de Granada. Ex Xestor do Plan Nacional de I+D do Programa de Ciencias da Terra
Ponente: Fernando Bastida Ibáñez en Representación de Dª. Susana García López
Investigador, Universidade de Oviedo

Modos de Reparto da Deformación en Situacións de Converxencia Oblicua

Estudio de Casos Naturais a Partir da Análise Estructural e Sismotectónico e Modelación Teórica
24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (21' 55'')  |  Visto: 5921 veces
Presenta: Federico Olóriz Sáez
Catedrático de Paleontoloxía, Universidade de Granada. Ex Xestor do Plan Nacional de I+D do Programa de Ciencias da Terra
Ponente: Juan Carlos Balanya Roure
Investigador Principal, Universidade Pablo de Olavide

A Evolución Tectónica dun Orogonero na Transición Entre Zonas Externas e Internas

Unha comparación entre o orogeno varisco no NO da península Ibérica e a zona axial Pirenaica
24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (17' 24'')  |  Visto: 5365 veces
Presenta: Federico Olóriz Sáez
Catedrático de Paleontoloxía, Universidade de Granada. Ex Xestor do Plan Nacional de I+D do Programa de Ciencias da Terra
Ponente: Sergio Llana Fúnez en Representación de D. Alberto Marcos Vallaure
Investigador, Universidade de Liverpool

Evolución Tectónica das Unidades Implicadas no Contacto Zonas Internas-Externas na Cordilleira Bética Oriental

24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (20' 30'')  |  Visto: 5363 veces
Presenta: Federico Olóriz Sáez
Catedrático de Paleontoloxía, Universidade de Granada. Ex Xestor do Plan Nacional de I+D do Programa de Ciencias da Terra
Ponente: Antonio Rubio Estévez
Investigador Principal, Universidade de Alicante

Interacións Tectónica-Relieve-Paleosismicidade nun Contexto Interplaca

A Cordilleira Ibérica Centro-Oriental
24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (25' 25'')  |  Visto: 7360 veces
Presenta: Federico Olóriz Sáez
Catedrático de Paleontoloxía, Universidade de Granada. Ex Xestor do Plan Nacional de I+D do Programa de Ciencias da Terra
Ponente: José Luis Simon Gómez
Investigador Principal, Universidade de Zaragoza

Integración de Novas Tecnoloxías en Paleosismoloxía

Caracterización de Fallas Xeneradoras de Terremotos e Tsunamis no Sur de Iberia
24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (26' 12'')  |  Visto: 6144 veces
Presenta: Federico Olóriz Sáez
Catedrático de Paleontoloxía, Universidade de Granada. Ex Xestor do Plan Nacional de I+D do Programa de Ciencias da Terra
Ponente: Eulalia Masana Closa
Investigadora Principal, Universidade de Barcelona

Fontes Sismo xénicas e Tsunamoxenicas en Iberia-Mogreb

24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (19' 04'')  |  Visto: 6067 veces
Presenta: Federico Vilas Martín
Catedrático do departamento de Xeociencias Mariñas
Ponente: Elisa Buforn Peiro
Investigadora Principal, Universidade Complutense de Madrid

Actividade Tectónica, Deformacións Corticais e Novas Aplicacións Gps na Evaluación do Risco Sísmico e de Tsunamis en España

24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 11'')  |  Visto: 5633 veces
Ponente: José Martin Dávila
Investigador Principal, Real Instituto e Observatorio da Armada

Efectos de Terremotos e Tsunamis en Zonas Costeiras Españolas

24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (21' 41'')  |  Visto: 5651 veces
Ponente: Antoni Miquel Roca Adrover
Investigador Principal, Instituto Cartográfico de Cataluña

Innovación do Método Magneto telúrico e a sua Implementación a Diferentes Escalas

Aplicación á Caracterización Geoelectrica da Litosfera da Cordillera Bética
24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 36'')  |  Visto: 6728 veces
Presenta: Federico Vilas Martín
Catedrático do departamento de Xeociencias Mariñas
Ponente: Juan José Ledo Fernández
Investigador Principal, Universidade de Barcelona

Oroclinares e Delaminación

Relacións e Efectos
24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (18' 06'')  |  Visto: 5921 veces
Ponente: Gabriel Gutiérrez Alonso
Investigador Principal, Universidade de Salamanca

Restitución 3D de Estructuras Xeolóxicas a partir de Datos Paleomagnéticos

Aplicación ó Anticlinal de Boltaña (Pirineo Central)
24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (18' 21'')  |  Visto: 5378 veces
Ponente: Emilio Luis Pueyo Morer
Investigador Principal, Instituto Xeolóxico e Mineiro de España

Estudio das Remagnetizacións nas Cuncas Mesozoicas Ibéricas e Vasco-Cantábricas

Paleomagnetismo, Magnetismo das Rochas e Implicacións Tectónicas
24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (21' 33'')  |  Visto: 5454 veces
Ponente: Juan José Villalain Santamaria
Investigador Principal, Universidade de Burgos

Riesgos Xeolóxicos en Tenerife

Análise de Susceptibilidade e Perigosidade (Tenerisk)
24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (20' 14'')  |  Visto: 5725 veces
Ponente: María José Jurado Rodríguez
Investigador Principal, Instituto de Ciencias da Terra Jaume Almera

Petrofísica da Corteza Continental Inferior e o Manto Superior

24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (17' 56'')  |  Visto: 5948 veces
Ponente: Sergio Llana Fúnez en Representación de D. Dennis Brown Marsh
Investigador, Universidade de Liverpool

Interrelacións entre os Fenómeno de Xeración y Destrucción Insular nas etapas temperás de crecemento de Illas Oceánicas

A importancia de os procesos Magmáticos, Tectónicos e Sedimentarios na Formación dos Complexos Basales das Illas Canarias
24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (17' 52'')  |  Visto: 5041 veces
Ponente: Ramón Casillas Ruíz
Investigador Principal, Universidade de La Laguna

Modelo Xeoeléctrico da Litosfera Castellano-Extremeña

24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (23' 16'')  |  Visto: 5884 veces
Ponente: Jaime Pous Fabregas
Investigador Principal, Universidade de Barcelona

Topo-Iberia Foreland Modelación Análoga

24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 51'')  |  Visto: 6292 veces
Ponente: Gerardo De Vicente Muñoz
Investigador Principal, Universidade Complutense de Madrid

Topo-Iberia Foreland Modelación Numérica

24 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (16' 17'')  |  Visto: 6517 veces
Ponente: Francisco Javier Elorza Tenreiro
Investigador Principal, Universidade Politécnica de Madrid

Sedimentación Durante a Etapa de Máxima Expansión de Rifting Triasico no Marco Occidental de Tethys

25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 44'')  |  Visto: 5130 veces
Presenta: Federico Vilas Martín
Catedrático do departamento de Xeociencias Mariñas
Ponente: Alfonso Sopeña Ortega
Investigador Principal, Instituto de Xeoloxía Económica (CSIC - UCM)

Patrones Estratigráficos e Paleo ambientais ( Biotópicos) do Cambio na Proporción Calcita/Aragonito nos Rudistas (Bivalvos)

25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (16' 25'')  |  Visto: 5668 veces
Ponente: Eulalia Gili Folch
Investigador Principal, Universidade Autónoma de Barcelona

Análisis Paleogeográfico, Estratigráfico y Paleobiolóxico do Mississippiense das Plataformas Carbonatadas en Sierra Morena e na Meseta Occidental de Marrocos

Comparación cás Plataformas D
25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 29'')  |  Visto: 5604 veces
Ponente: Pedro Cózar Maldonado
Investigador Principal, Instituto de Xeoloxía Económica (CSIC - UCM)

Dinámica de Ecosistemas Terrestres no Plio-Pleistoceno das Cuncas do Levante Español

25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (21' 55'')  |  Visto: 5216 veces
Ponente: Jordi Agusti Ballester
Investigador Principal, Universidade Rovira i Virgili

As Tres Subdivisións Principais do Pensilvaniense (Limites B/M, M/K, K/G) na Zona Cantábrica.

Contribución Paleontolóxica o Establecemento dunha Escala Global do Carbonífero
25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (13' 24'')  |  Visto: 5047 veces
Ponente: Luis C. Sánchez de Posada
Investigador Principal, Universidade de Oviedo

Factores Paleo climáticos e Paleo ambientais en Periodos Críticos do Tránsito Cretacico-Terciario

25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (22' 47'')  |  Visto: 5851 veces
Ponente: Nieves López Martínez
Investigadora Principal, Universidade Complutense de Madrid

O Litoral Carbonatado Mediterráneo: Morfoxénese Karstica e Litoral e Rexistros Sedimentarios Respectivos, como Respostas á Variabilidade Paleo climática Cuaternaria.

25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (19' 04'')  |  Visto: 5195 veces
Ponente: Juan J. Fornos Asto
Investigador Principal, Universidade das Islas Baleares

Morfometria y Geomorfoloxía Fluvial e Litoral das Plataformas Calcáreas do Mediterráneo Occidental

25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 14'')  |  Visto: 5631 veces
Ponente: Francisca Segura Beltrán
Investigadora Principal, Universidade de Valencia

Desenvolvemento e Optimización de Métodos e Ferramentas de Análise Espacial para a Caracterización Xeomorfolóxica das Plataformas Carbonatadas do Mediterráneo Occidental

25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (18' 24'')  |  Visto: 4960 veces
Ponente: José Eliseo Pardo Pascual
Investigador Principal, Universidade Politécnica de Valencia

O Rexistro de Cambios Globais nos Ecosistemas do Mioceno Medio ó Pleistoceno do Dominio Atlántico dende Lisboa (Portugal) ata Agadir (Marrocos)

25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (16' 04'')  |  Visto: 5777 veces
Ponente: José Ángel González Delgado
Investigador Principal, Universidade de Salamanca

Expulsión de Fluidos, Tectónica e Sedimentación durante o Cretácico Medio na Marxe Norte da Cunca Vasco-Cantábrica

25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 36'')  |  Visto: 5214 veces
Ponente: Luis Miguel Agirrezabala Mundiñano
Investigador Principal, Universidade do País Vasco

Rexistro Sedimentario de Cambios Climáticos no Carbonífero de Bolivia

Bioestratigrafía e Ambientes Sedimentarios.
25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (18' 06'')  |  Visto: 5449 veces
Ponente: Enrique Díaz Martínez
Investigador Principal, Instituto Xeolóxico e Mineiro de España

O Límite Devonico-Carbonifero no Orogeno Varisco. Sedimentación Anoxica e Controles de Depósito

25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (22' 10'')  |  Visto: 4713 veces
Ponente: Gabriel Ruiz de Almodóvar en Representación de Dª.Carmen Moreno Garrido
Investigador, Universidade de Huelva

Análises da Biodiversidade do Cretacico Inferior da Cuenca de Cameros

Biofacies e Litofacies dos Grupos Urbión e Enciso
25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (13' 29'')  |  Visto: 5536 veces
Ponente: José Joaquín Moratalla García
Investigador Principal, Instituto Xeolóxico e Mineiro de España

Estudio Geobiolóxico e Xeoquímico del Neoproterozoico e Cambrico da Península Ibérica

Análisis Sedimentolóxico, Isotópico, Paleontolóxico e Cronoestratigrafico
25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 49'')  |  Visto: 5590 veces
Ponente: Elena Moreno González de Eiris
Investigadora Principal, Instituto de Xeoloxía Económica (CSIC - UCM)

O Aptiense-Albiense da Rexión Vasco-Cantábrica

Novos Avances en Estratigrafía, Sedimentolóxica e Análise de Cunca
25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (13' 52'')  |  Visto: 5560 veces
Ponente: Joaquín García Mondejar
Investigador Principal, Universidade do País Vasco

Patrimonio Paleontolóxico do Ordovicico e Silurico do Macizo Hesperico

A súa Posta en Valor como Georrecurso Científico e Cultural en Áreas Naturais Protexidas
25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (21' 35'')  |  Visto: 5290 veces
Ponente: Juan Carlos Gutiérrez Marco en representación de Dª. Isabel Rábano Gutiérrez Del Arroyo
Investigador, Instituto de Xeoloxía Económica (CSIC - UCM)

Cambios Paleobiolóxicos no Cuaternario das Canarias Orientais, e a súa Relación coa Biodiversidade Actual

25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 21'')  |  Visto: 6053 veces
Ponente: Carolina Castillo Ruiz
Investigadora Principal, Universidade de La Laguna

Biozonas de Macroforaminiferos do Cretacico Superior (Ksbz) e a súa Correlación cás Biozonas de Organismos Pelagicos e Estratigrafía Isotópica

Un Instrumento de Alta Resolución en Reconstruccións
25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (19' 06'')  |  Visto: 5648 veces
Ponente: Esmeralda Caus Gracia
Investigadora Principal, Universidade Autónoma de Barcelona

O Patrimonio Paleontolóxico como Recurso para o Desenvolvemento

Aplicación dun Modelo de Valoración e Xestión Integral ós xacementos de Dinosaurios de Teruel
25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (25' 25'')  |  Visto: 4653 veces
Ponente: Luis Alcalá Martínez
Investigador Principal, Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel-Dinópolis (FCPTD)

Patróns de Diversificación Morfolóxica en Hominidos: Adaptación, Heterocronia, Ambiente.

25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (26' 47'')  |  Visto: 4712 veces
Ponente: Daniel Turbon Borrega
Investigador Principal, Universidade de Barcelona

Estudio dos Grandes Mamíferos Continentales del Plio-Pleistoceno no entorno dos Homínidos

Tafonomía, Sistemática e Paleo ecoloxía.
25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (18' 21'')  |  Visto: 5050 veces
Ponente: Bienvenido Martínez Navarro
Investigador Principal, Universidade Rovira i Virgili

Morfoloxía Construccional das estructuras Oseas dos Grandes Mamíferos Continentais do Plio-Pleistoceno

Implicacións Taxonomicas e Limitacións Adaptativas
25 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (24' 39'')  |  Visto: 5205 veces
Ponente: Miquel De Renzi de la Fuente
Investigador Principal, Universidade de Barcelona

Indicadores Xeolóxicos, Xeoquímicos e Cristaloquímicos dos distintos Mecanismos de Formación de Grafitos Naturais

26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (21' 29'')  |  Visto: 5502 veces
Presenta: Federico Vilas Martín
Catedrático do departamento de Xeociencias Mariñas
Ponente: Francisco Javier Luque Del Villar
Investigador Principal, Universidade Complutense de Madrid

Xeoquímica Orgánica, Diagénesis Mineral e Modelización Térmica Integradas dos eventos Anoxicos do Eoceno Surpirenaico (Sectores Oriental e Central).

Implicacións Sedimentolóxicos e Estructurais
26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (20' 44'')  |  Visto: 4885 veces
Ponente: Albert Permanyer Bastardas
Investigador Principal, Universidade de Barcelona

Modelización de Mecanismos de Concentración e Mobilidade de Cobre en Xacementos tipo Manto, Epitermales e Asociados a Ofiolitas

26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (13' 02'')  |  Visto: 5189 veces
Ponente: Salvador Morales Ruano
Investigador Principal, Universidade de Granada

Evolución Diaxenética e procedencia das Turbiditas do Grupo de Hecho: Evidencias Mineraloxícas e Xeoquímicas

26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 33'')  |  Visto: 6074 veces
Ponente: Blanca Bauluz Lázaro en representación de D. José Manuel González López
Investigadora, Universidade de Zaragoza

Travertinos do Se Español Utilizables como Pedra de Construción en Obra Nova e Restauración Arquitectónica.

Propiedades Físicas e Durabilidade
26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 19'')  |  Visto: 4824 veces
Ponente: María Ángeles García Del Cura
Investigadora Principal, Universidade de Alicante

Estudo Comparativo de Serpentinitas. Caracterización das Rocas e os Afloramentos para a súa potencial utilización como Roca Industrial

26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (21' 45'')  |  Visto: 6281 veces
Ponente: Dolores Pereira Gómez
Investigadora Principal, Universidade de Salamanca

Reciclaxe de Boro na Corteza Continental da zona Centro Ibérica

Orixe dos Fluídos Ricos en B E Implicacións Xeolóxicas
26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 32'')  |  Visto: 5130 veces
Ponente: Alfonso Pesquera Pérez
Investigador Principal, Universidade do País Vasco

Descifrando a Orogenia Varisca Polifasica no NE de Iberia a través da Xeocronoloxía de Fragmentos de Rocas Cristalinas en Depósitos Sinorogenicos.

26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (16' 59'')  |  Visto: 5320 veces
Ponente: Francisco José Martínez Fernández
Investigador Principal, Universidade Autónoma de Barcelona

Relación entre a Xénese, Cristaloquímica e Propiedades Físico-Químicas de Palygorskita e Sepiolita.

26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 03'')  |  Visto: 5018 veces
Ponente: Mercedes Suárez Barrios
Investigadora Principal, Universidade de Salamanca

Precipitación/Disolución Mineral en Sistemas Karsticos Subterráneos

Xeomicrobioloxía e Condicións Físico-Químicas do Proceso
26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (21' 44'')  |  Visto: 4576 veces
Ponente: Sergio Sánchez Moral
Investigador Principal, Museo Nacional de Ciencias Naturais

Kimberlitas e Carbonatitas do Graben de Lucapa, Angola

26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (30' 09'')  |  Visto: 5792 veces
Ponente: Joan Carles Melgarejo Draper
Investigador Principal, Universidade de Barcelona

Avaliación do Risco de Salinización dos Chans dunha Área da Comunidade Valenciana Mediante o uso dun Sig en Combinación con Modelos de Simulación da Salinización

26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 44'')  |  Visto: 5044 veces
Ponente: Juan Sánchez Díaz
Investigador Principal, Universidade de Valencia

Avaliación do Risco de Salinidade dos Chans a Nivel de Cunca Hidrográfica

26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (16' 50'')  |  Visto: 4507 veces
Ponente: José Miguel De Paz Bécares
Investigador Principal, Instituto Valenciano de Investigacións Agrarias (IVIA)

A Mellora da Análise do Perigo de Deslizamentos mediante o emprego de Modelos Dixitais Útiles de Terreo desenvolvidos con Técnicas de Auscultacion

26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (17' 38'')  |  Visto: 4162 veces
Ponente: Alberto González Diez
Investigador Principal, Universidade de Cantabria

Imaxes Radar Polarimétricas de Alta Resolución para o Análise de deformacións do Terreo mediante Dinsar

26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (18' 24'')  |  Visto: 4185 veces
Ponente: Pablo Blanco en representación de D. Wolfgang Kornus
Investigador Principal, Instituto Cartográfico de Cataluña

Extracción de Información Cartográfica de Imaxes Satélite de Alta Resolución con Apoio no Modelo Dixital de Superficie

26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (16' 30'')  |  Visto: 5949 veces
Ponente: José Antonio Malpica Velasco
Investigador Principal, Universidade de Alcalá

Retención e Mobilidade de Cd, Cu e Pb en Chans. Transporte Subsuperficial e Modelos Predictivos de Fixación Conxunta e Individual

26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (23' 10'')  |  Visto: 5310 veces
Ponente: María Luisa Andrade Couce
Investigadora Principal, Universidade de Vigo

Ensaio de Concentracións de Referencia para Metais Pesados (Cd, Cu, Pb E Zn) en Chans Agrícolas Mediterráneos Representativos Baixo Cultivos Hortícolas Controlados

26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (22' 21'')  |  Visto: 5147 veces
Ponente: Luis Recatala Boix
Investigador Principal, Universidade de Valencia

Degradación de Solos Contaminados por Vertidos Piriticos

26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (19' 30'')  |  Visto: 5162 veces
Ponente: Carlos Fernando Dorronsoro Fernández
Investigador Principal, Universidade de Granada

Indicadores para a Avaliación da Calidade Ambiental dos Chans en Ecosistemas Mediterráneos Semiáridos.

Riscos de Degradación de Solos e Medidas de Prevención e Rexeneración.
26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (19' 56'')  |  Visto: 5330 veces
Ponente: Roque Ortiz Silla
Investigador Principal, Universidade de Murcia

Efecto dos Incendios Forestais sobre o Solo

Marcadores Bioxeoquímicos, Microbiolóxicos e Fisicoquímicos
26 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (39' 25'')  |  Visto: 4532 veces
Ponente: José González Pérez
Investigador Principal, Instituto de Recursos Naturais y Arqueolóxicos de Sevilla (IRNAS)

Rexistros de Cambios do Nivel do Mar e Clima Durante o Cuaternario nas Costas do Estreito de Xibraltar.

Implicacións Paleo ambientais.
27 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (18' 47'')  |  Visto: 4570 veces
Ponente: Joaquín Rodríguez Vidal
Investigador Principal, Universidade de Huelva

Espeleotemas Yesiferos e Rexistro Paleó climático

27 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (16' 17'')  |  Visto: 4783 veces
Ponente: José María Calaforra Chordi
Investigador Principal, Universidade de Almería

Recursos Hídricos e Prevención de Riscos Hidrovolcánicos en Estratovolcanes Tropicais Activos.

27 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (26' 08'')  |  Visto: 5643 veces
Ponente: David Palacios Estremera
Investigador Principal, Universidade Complutense de Madrid

Desenvolvemento de métodos para a Detección, Caracterización e Prevención de Movementos de Masa (Aludes de Neve, Correntes de Derrubios e Desprendementos de Rocas)

27 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (18' 31'')  |  Visto: 4802 veces
Ponente: Emma Suriñach Cornet
Investigadora Principal, Universidade de Barcelona

Estudo dos Procesos, as Taxas de Erosión e o Transporte de Sedimentos en Carcavas do Piedemonte Norte da Sierra de Guadarrama.

Efectos Sobre o Medio Ambiente Natural e Humano
27 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (20' 29'')  |  Visto: 4873 veces
Ponente: Jose Francisco Martin Duque
Investigador Principal, Universidade Complutense de Madrid

Estudo dos Glaciares Rochosos Relictos da Cordilleira Cantábrica.

Bases para o seu coñecemento e Valoración como Patrimonio Natural
27 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (16' 34'')  |  Visto: 5030 veces
Ponente: Javier Santos en representación de José María Redondo Vega
Investigador, Universidade de León

Análise Multidisciplinar de Alta Resolución de Rexistros Morfosedimentarios Aluviales no NE de España durante os últimos 18.000 Anos

Significado Paleoclimático e Resposta ao Cambio Ambiental
27 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (19' 44'')  |  Visto: 4563 veces
Ponente: Carlos Sancho Marcén
Investigador Principal, Universidade de Zaragoza

Efecto das Oscilacións Medioambientais na Formación de Grietas en Solos.

27 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (19' 53'')  |  Visto: 5786 veces
Ponente: Pere Prat Catalán
Investigador Principal, Universidade Politécnica de Catalunya

Aplicación da Tomografía Eléctrica para delimitar a Vulnerabilidade á Contaminación dos Acuíferos e mellorar a Preservación da Calidade das Augas Subterráneas en Zonas Sensibles

27 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (20' 25'')  |  Visto: 5633 veces
Ponente: Alberto Casas Ponsati
Investigador Principal, Universidade de Barcelona

Identificación e Caracterización de Fallas Activas na Marxe Norte da Cordilleira Bética

Arqueosismoloxía, Paleosismicidad e Expresión Xeomorfolóxicas da Activade Tectónica Recente
27 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (21' 02'')  |  Visto: 5727 veces
Ponente: Mario Sánchez Gómez
Investigador Principal, Universidade de Jaén

Influencia dos Cambios Climáticos Globais nas Interaccións Predador-Presa en Comunidades de Mamíferos durante o Neogeno-Cuaternario da Península Ibérica, África oriental e a Rexión Pampe

27 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (20' 28'')  |  Visto: 3858 veces
Ponente: Manuel Hernández Fernández
Investigador Principal, Universidade Complutense de Madrid

Paleo climatoloxía e Produtividade Carbonatada do Neoproterozoico Terminal no No de África (Marrocos e Mauritania)

Da Glaciación ao Trópico Árido
27 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 13'')  |  Visto: 4491 veces
Ponente: Jose Javier Álvaro Blasco
Investigador Principal, Universidade de Zaragoza

Conclusións.

27 de mar. de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 59'')  |  Visto: 4389 veces