Estudio das Remagnetizacións nas Cuncas Mesozoicas Ibéricas e Vasco-Cantábricas 24 de mar. de 2009

Visto 5463 veces

Estudio das Remagnetizacións nas Cuncas Mesozoicas Ibéricas e Vasco-Cantábricas

Paleomagnetismo, Magnetismo das Rochas e Implicacións Tectónicas

Xornadas celebradas na Sala I do Edificio Miralles nas que numerosos investigadores de Ciencias da Terra expuxeron os proxectos nos que están traballando, como foron as fases que desenvolveron por o momento así como os resultados que obtiveron e as líneas futuras que poden tomar os seus proxectos.

Juan José Villalain Santamaria
Investigador Principal, Universidade de Burgos

Vídeos da mesma serie
Acto de Inauguración
24 de mar. de 2009
Deformacións Recentes, Activas e Estructura Profunda na Cordilleira Bético-Rifeña:
Evolución Téctonica Asimétrica e Implicacións na peligrosidade do orixen Xeolóxico
24 de mar. de 2009
Estudio Volcano-Tectónico do Edificio Antigo da Gomera (Islas Canarias)
Contribucións ao Analise da evolución e estabilidade de grandes edificios volcánicos
24 de mar. de 2009
Modos de Reparto da Deformación en Situacións de Converxencia Oblicua
Estudio de Casos Naturais a Partir da Análise Estructural e Sismotectónico e Modelación Teórica
24 de mar. de 2009
A Evolución Tectónica dun Orogonero na Transición Entre Zonas Externas e Internas
Unha comparación entre o orogeno varisco no NO da península Ibérica e a zona axial Pirenaica
24 de mar. de 2009
Interacións Tectónica-Relieve-Paleosismicidade nun Contexto Interplaca
A Cordilleira Ibérica Centro-Oriental
24 de mar. de 2009
Integración de Novas Tecnoloxías en Paleosismoloxía
Caracterización de Fallas Xeneradoras de Terremotos e Tsunamis no Sur de Iberia
24 de mar. de 2009
Innovación do Método Magneto telúrico e a sua Implementación a Diferentes Escalas
Aplicación á Caracterización Geoelectrica da Litosfera da Cordillera Bética
24 de mar. de 2009
Oroclinares e Delaminación
Relacións e Efectos
24 de mar. de 2009
Restitución 3D de Estructuras Xeolóxicas a partir de Datos Paleomagnéticos
Aplicación ó Anticlinal de Boltaña (Pirineo Central)
24 de mar. de 2009
Estudio das Remagnetizacións nas Cuncas Mesozoicas Ibéricas e Vasco-Cantábricas
Paleomagnetismo, Magnetismo das Rochas e Implicacións Tectónicas
24 de mar. de 2009
Riesgos Xeolóxicos en Tenerife
Análise de Susceptibilidade e Perigosidade (Tenerisk)
24 de mar. de 2009
Interrelacións entre os Fenómeno de Xeración y Destrucción Insular nas etapas temperás de crecemento de Illas Oceánicas
A importancia de os procesos Magmáticos, Tectónicos e Sedimentarios na Formación dos Complexos Basales das Illas Canarias
24 de mar. de 2009
As Tres Subdivisións Principais do Pensilvaniense (Limites B/M, M/K, K/G) na Zona Cantábrica.
Contribución Paleontolóxica o Establecemento dunha Escala Global do Carbonífero
25 de mar. de 2009
Rexistro Sedimentario de Cambios Climáticos no Carbonífero de Bolivia
Bioestratigrafía e Ambientes Sedimentarios.
25 de mar. de 2009
Análises da Biodiversidade do Cretacico Inferior da Cuenca de Cameros
Biofacies e Litofacies dos Grupos Urbión e Enciso
25 de mar. de 2009
Estudio Geobiolóxico e Xeoquímico del Neoproterozoico e Cambrico da Península Ibérica
Análisis Sedimentolóxico, Isotópico, Paleontolóxico e Cronoestratigrafico
25 de mar. de 2009
O Aptiense-Albiense da Rexión Vasco-Cantábrica
Novos Avances en Estratigrafía, Sedimentolóxica e Análise de Cunca
25 de mar. de 2009
Patrimonio Paleontolóxico do Ordovicico e Silurico do Macizo Hesperico
A súa Posta en Valor como Georrecurso Científico e Cultural en Áreas Naturais Protexidas
25 de mar. de 2009
O Patrimonio Paleontolóxico como Recurso para o Desenvolvemento
Aplicación dun Modelo de Valoración e Xestión Integral ós xacementos de Dinosaurios de Teruel
25 de mar. de 2009