Acto de Inauguración 24 de mar. de 2009

Visto 7603 veces

Acto de Inauguración

Xornadas celebradas na Sala I do Edificio Miralles nas que numerosos investigadores de Ciencias da Terra expuxeron os proxectos nos que están traballando, como foron as fases que desenvolveron por o momento así como os resultados que obtiveron e as líneas futuras que poden tomar os seus proxectos.

Presenta: Iván Area Carracedo
Vicerrector de Relacións Institucionais da Universidad de Vigo
Lourdes Armesto
Representante, Ministerio de Ciencia e Innovación
Federico Vilas Martín
Catedrático do departamento de Xeociencias Mariñas

Vídeos da mesma serie
Acto de Inauguración
24 de mar. de 2009
Deformacións Recentes, Activas e Estructura Profunda na Cordilleira Bético-Rifeña:
Evolución Téctonica Asimétrica e Implicacións na peligrosidade do orixen Xeolóxico
24 de mar. de 2009
Estudio Volcano-Tectónico do Edificio Antigo da Gomera (Islas Canarias)
Contribucións ao Analise da evolución e estabilidade de grandes edificios volcánicos
24 de mar. de 2009
Modos de Reparto da Deformación en Situacións de Converxencia Oblicua
Estudio de Casos Naturais a Partir da Análise Estructural e Sismotectónico e Modelación Teórica
24 de mar. de 2009
A Evolución Tectónica dun Orogonero na Transición Entre Zonas Externas e Internas
Unha comparación entre o orogeno varisco no NO da península Ibérica e a zona axial Pirenaica
24 de mar. de 2009
Interacións Tectónica-Relieve-Paleosismicidade nun Contexto Interplaca
A Cordilleira Ibérica Centro-Oriental
24 de mar. de 2009
Integración de Novas Tecnoloxías en Paleosismoloxía
Caracterización de Fallas Xeneradoras de Terremotos e Tsunamis no Sur de Iberia
24 de mar. de 2009
Innovación do Método Magneto telúrico e a sua Implementación a Diferentes Escalas
Aplicación á Caracterización Geoelectrica da Litosfera da Cordillera Bética
24 de mar. de 2009
Oroclinares e Delaminación
Relacións e Efectos
24 de mar. de 2009
Restitución 3D de Estructuras Xeolóxicas a partir de Datos Paleomagnéticos
Aplicación ó Anticlinal de Boltaña (Pirineo Central)
24 de mar. de 2009
Estudio das Remagnetizacións nas Cuncas Mesozoicas Ibéricas e Vasco-Cantábricas
Paleomagnetismo, Magnetismo das Rochas e Implicacións Tectónicas
24 de mar. de 2009
Riesgos Xeolóxicos en Tenerife
Análise de Susceptibilidade e Perigosidade (Tenerisk)
24 de mar. de 2009
Interrelacións entre os Fenómeno de Xeración y Destrucción Insular nas etapas temperás de crecemento de Illas Oceánicas
A importancia de os procesos Magmáticos, Tectónicos e Sedimentarios na Formación dos Complexos Basales das Illas Canarias
24 de mar. de 2009
As Tres Subdivisións Principais do Pensilvaniense (Limites B/M, M/K, K/G) na Zona Cantábrica.
Contribución Paleontolóxica o Establecemento dunha Escala Global do Carbonífero
25 de mar. de 2009
Rexistro Sedimentario de Cambios Climáticos no Carbonífero de Bolivia
Bioestratigrafía e Ambientes Sedimentarios.
25 de mar. de 2009
Análises da Biodiversidade do Cretacico Inferior da Cuenca de Cameros
Biofacies e Litofacies dos Grupos Urbión e Enciso
25 de mar. de 2009
Estudio Geobiolóxico e Xeoquímico del Neoproterozoico e Cambrico da Península Ibérica
Análisis Sedimentolóxico, Isotópico, Paleontolóxico e Cronoestratigrafico
25 de mar. de 2009
O Aptiense-Albiense da Rexión Vasco-Cantábrica
Novos Avances en Estratigrafía, Sedimentolóxica e Análise de Cunca
25 de mar. de 2009
Patrimonio Paleontolóxico do Ordovicico e Silurico do Macizo Hesperico
A súa Posta en Valor como Georrecurso Científico e Cultural en Áreas Naturais Protexidas
25 de mar. de 2009
O Patrimonio Paleontolóxico como Recurso para o Desenvolvemento
Aplicación dun Modelo de Valoración e Xestión Integral ós xacementos de Dinosaurios de Teruel
25 de mar. de 2009