10. A Teoría da Literatura frente á Teoría do Peche Categorial 7 de abr. de 2015

Visto 8812 veces

10. A Teoría da Literatura frente á Teoría do Peche Categorial

Exponse aquí o fundamento científico da Teoría da Literatura como ciencia, é dicir, como coñecemento científico dos materiais literarios. Critícanse e impúgnanse as teorías literarias baseadas en criterios académicos, porque constitúen unha especie de "teoría literaria para universitarios", e en criterios epitemolóxicos, porque dan lugar a teorías literarias idealsitas, que traballan non con realidades literarias, senón con idealismos literarios ou irrealidades literarias. Óptase por un enfoque gnoseolóxico da Teoría da Literatura, baseado en materiais literarios reais. Por exemplo, traballarase con lectores reais, non con lectores implícitos (Iser) ou modélicos (Eco), dende o momento no que os últimos son figuras ideais e irreais ou materialmente inexistentes. Finalmente, ofrécese unha organización das ciencias, baseada nunha reinterpretación da Teoría do Peche Categorial de Gustavo Bueno. Proponse unha clasificación das ciencias en 1)Ciencias Naturais, 2)Ciencias Computacionais, 3)Ciencias Estructurais, 4)Ciencias Reconstructivas, 5)Ciencias Demostrativas e 6)Ciencias Políticas.

Jesús G. Maestro
Profesor na Facultade de Filoloxía e Traducción da Uvigo