Primeiras conferencias 1 de dec. de 2016

Visto 908 veces

Primeiras conferencias

Quenda de preguntas

As xornadas, de oito horas de duración, tratan de dar a coñecer os diferentes protocolos e recursos cos que conta a institución para atender ao alumnado con necesidades educativas especiais. A finalidade é tamén visibilizar e normalizar as diferentes discapacidades, traballando a prol da aceptación das persoas con necesidades educativas especiais e favorecendo a súa relación, integración e interacción coa contorna. Paralelamente, os asistentes puideron tamén aprender a distinguir as diferentes necesidades educativas e a decidir as accións máis acaídas para poñer en marcha en cada caso.

Ponente: Rocío Iglesias Alonso
Gabinete Psicopedagóxico, Universidade de Vigo
Ponente: María del Carmen Cabeza Pereiro
Profesora titular, Universidade de Vigo
Ponente: Ricardo Corderí Salgado
Xefe de Servizo de Extensión Universitaria, Universidade de Vigo
Equipo técnico Luis Pena Morandeira
Coordinador de producción, cámara, realizador e editor audiovisual, UvigoTv - CampusdoMarTV
Equipo técnico Miguel Grandío
UvigoTV