Marinne mammal and fisheries interactions in Galicia, north-west Spain 30 Abr, 2009

Visto 4507 veces

Marinne mammal and fisheries interactions in Galicia, north-west Spain

Simposio celebrado no centro social de Caixanova no que investigadores e alumnos de Ciencias do Mar tiveron a oportunidade de intercambiar os coñecementos adquiridos nas distintas disciplinas das ciencias mariñas e sacar así o máximo proveito ó bo traballo do estudiante e do investigador.

Fiona L. Read
Investigadora, Instituto de Investigacions Mariñas CSIC, Instituto Español de Oceanografía - Centro de Vigo