Modelado e simulacion dunha bomba de calor xeotérmica 16 de abr. de 2009

Visto 7444 veces

Modelado e simulacion dunha bomba de calor xeotérmica

O propósito deste proxecto é a construcción dun modelo numérico que represente dun modo exacto unha bomba de calor xeotérmica, a cal pode producir ACS, calefacción ou ambas. Ademais, neste vídeo, podemos ver como trasladar o modelo a un entorno de Matlab-Simulink. Unha vez construído o modelo, este emplease para realizar dous ensaios, cada un deles correspondente a un modo de funcionamento principal da bomba de calor xeotérmica, sacando as oportunas conclusions en canto a suas prestacións.

Joaquin Pampillon Carrera
Enxeñeiro Superior de Minas. Especialidade Enerxía