Quenda de preguntas 16/06/2010

Visto 4222 veces

Quenda de preguntas

A circulación de augas profundas é unha parte crítica do sistema global que regula o clima da Terra. As correntes do fondo, compoñentes desta circulación, son enormemente significativas para dar forma ao fondo mariño, mediante a erosión, transporte e sedimentación. Como resultado, desenvólvense unha gran variedade de sedimentos e trazos erosivos, incluíndo un rango de diferentes fluxos, ondas de sedimentos, fosos, surcos e superficies desgastadas. O Congreso de Baiona centrarase especificamente nos procesos e os sedimentos relacionados coa circulación de augas do fondo mariño.

Deep-water circulation is a critical part of the global conveyor belt that regulates Earth's climate. The bottom current component of this circulation is hugely significant in shaping the deep seafloor, through erosion, transport and deposition. As a result a great variety of depositional and erosive features are developed, including a range of different drifts, sediment waves, moats, furrows, and abraded surfaces. The Baiona Congress will be focused specifically on processes and deposits related to bottom-water circulation.

Hanno Keil
University of Bremen

Vídeos da mesma serie
Bedform-velocity Matrix
The estimation of deep bottom current velocity from bedform observations
16/06/2010
Contourite Deposits from the Pantelleria Offshore (Sicily Channel, Italy)
Analysis of depositional and erosive features
16/06/2010
The porcupine contourite depositional system
2.6 Ma of competiton between cold-water coral mounds and sediment drifts
16/06/2010
Late Neogene Contourites in NE Baffin Bay - West Greenland Margin
The signature of a photo-Irminger Current?
16/06/2010
Seismic Images of Contourites forming Continental Slope Terraces at the Argentine Margin
Implications for past changes in thermohaline circulation
16/06/2010