III Xornada de Innovación Educativa na Universidade. 2008

Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa

Novas técnicas de aprendizaxe baseadas na colaboración co tecido empresarial do contorno universitario

12 de dec. de 2008
Jorge Marcos Acevedo
Profesor do departamento de elecrónica da ETSET, Universidade de Vigo

O uso de TEMA como ferramenta didáctica na Licenciatura de Tradución e Interpretación

12 de dec. de 2008
Alberto Álvarez Lugrís
Profesor do departamento de Traducción e Lingúística, Universidade de Vigo

Reducir esixencias e traballar as motivacións para lograr unha maior aprendizaxe

12 de dec. de 2008
Xulio Fernández Hermida
Dpto. de Teoría do Sinal e Comunicacións, Universidade de Vigo

Experiencia de innovación educativa no espazo de Formación Aberta de Maiores na Universidade de Vigo

12 de dec. de 2008
    Vídeo  |  Español  (19' 53'')  |  Visto: 3782 veces

Actividades prácticas innovadoras na formación dos mestres

12 de dec. de 2008
    Vídeo  |  Español  (18' 24'')  |  Visto: 8180 veces
Manuel Vidal López
Profesor da Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, Universidade de Vigo

A plataforma TEMA. Unha experiencia de formación permanente no profesorado da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

12 de dec. de 2008
Mª. Ágeles Fernández Vilariño
Profesora de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra, Universidade de Vigo

Unha experiencia de aprendizaxe colaborativa en Dereito Romano

12 de dec. de 2008
Mº. José Bravo Bosh
Profesora titular de Dereito Romano, Universidade de Vigo

Unha aproximación multidisciplinar ó estudo da literatura

12 de dec. de 2008
Rosalía Rodríguez Vázquez
Coordinadora do Laboratorio de Linguaxe e Cognición, Universidade de Vigo

Unha alternativa de ensinanza-aprendizaxe en Econometría

12 de dec. de 2008
Mª. Isabel Cal Bouzada
Profesora do dpto. de economía aplicada da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Universidade de Vigo

Xornadas de introdución ás técnicas de traballo universitario:

Unha experiencia para o alumnado de 1º curso da Licenciatura en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
12 de dec. de 2008
Alicia Riveiro Bozada
Alumna de cuarto curso da Licenciatura da Actividade Física e do Deporte, Universidade de Vigo

Utilización de textos histórico-científicos na aula

12 de dec. de 2008
Uxío Pérez Rodríguez
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Universidade de Vigo

Unha contorna persoal de aprendizaxe para o ensino da estatística

12 de dec. de 2008
Vicente Novegil Souto
Profesor do Departamento de Estadística, Universidade de Vigo

Desenvolvemento de métodos docentes e cooperativos para a formación en competencias na Economía aplicada:

Unha experiencia de avance cara o modelo do EEES
12 de dec. de 2008
Gonzalo Caballero Míguez
Departamento Economía aplicada, Universidade de Vigo

Innovación educativa como catalizadora de colaboración. Exemplo na Universidade de Vigo

12 de dec. de 2008
    Vídeo  |  Español  (22' 00'')  |  Visto: 8002 veces
Paulino Alegre Fidalgo
Enxeñeiro do deprtamento de Diseño na Enxeñería, Universidade de Vgo

O dereito penal a traves do cine

A proxección cinematográfica como soporte pedagóxico no ensino do dereito penal
12 de dec. de 2008
Rosalía Rodríguez Vázquez
Coordinadora do Laboratorio de Linguaxe e Cognición, Universidade de Vigo

Expectativas, esperiencias e competencias do alumnado sobre o uso da plataforma de teleformación TEMA na Facultade de Ciencias e do Deporte

12 de dec. de 2008
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Myriam Alvariñas Villaverde
Profesora da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Estratexias da divulgación científica utilizados como recursos didácticos no ámbito científico-tecnolóxico

12 de dec. de 2008
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Pío M. González Fernández
Profesor do departamento de física aplicada, Universidade de Vigo

A ensinanza da Economía no Programa de Maiores da Universidade de Vigo

12 de dec. de 2008
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo

O SEEQ como instrumento de valoración da ensinanza: Primeiros resultados

12 de dec. de 2008
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Maria Victoria Verdugo Matés
Profesora do departamento de economía aplicada, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Universidade de Vigo

Zig-Zag: o primeiro programa IPTV de divulgación científica na Internet dedicado á tradución

12 de dec. de 2008
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Profesor Titular do Departamento de Tradución e Lingüística, Investigador Principal do Grupo de Investigación TyP e Director dos programas Web-TV Zig-Zag, Exit e Pilulas TyP

O emprego da lista de correo electrónico da plataforma TEMA en varios cursos da Licenciatura de Filoloxía Inglesa:

Garantizando a organización de cursos mixtos e presenciais con apoio virtual.
12 de dec. de 2008
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Eduardo Xosé Varela Bravo
Profesor, Universidade de Vigo

Estratexia para optimizar o traballo en grupo dos alumnos durante a elaboración dunha monografía

12 de dec. de 2008
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Elisa Longo González
Profesora, Universidade de Vigo

Adaptación da materia Xenética xeral de 2º de Bioloxía ao EEES

12 de dec. de 2008
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
David Posada
Profesor de Xenética da Universidade de Vigo

Cuestionarios de autoavaliación na plataforma TEMA

12 de dec. de 2008
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Julia Carballo
Profesora do departamento de Bioloxía funcional e ciencias da saúde. Facultade de Ciencias, Universidade de Vigo

Actuacións de coordinación horizontal na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

12 de dec. de 2008
    Vídeo  |  Galego  (12' 32'')  |  Visto: 8376 veces
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Ana Rey Cao
Profesora da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Universidade de Vigo

Formas de medir a satisfación alumno-profesor:

Experiencia na materia de Estadística III de A.D.E
12 de dec. de 2008
Presenta: Eduardo Xosé Varela Bravo
Profesor, Universidade de Vigo
Estela Sánchez Rodríguez
Departamento de Estadística e Investigación Operativa., Universidade de Vigo

Novas tecnoloxías para o ensino da astronomía

12 de dec. de 2008
Presenta: Eduardo Xosé Varela Bravo
Profesor, Universidade de Vigo
Uxío Pérez Rodríguez
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Universidade de Vigo

E-learning 2.0: experiencias docentes na universidade

12 de dec. de 2008
Presenta: Eduardo Xosé Varela Bravo
Profesor, Universidade de Vigo
Pedro Cuesta Morales
Profesor da Escola superior de Enxeñaría Informática, Universidade de Vigo

Investigación experimental de radiocomunicación nas aulas

12 de dec. de 2008
Presenta: Eduardo Xosé Varela Bravo
Profesor, Universidade de Vigo
Ana Vazquez Alejos
Departamento de Teoría da Sinal e Comunicacións, Universidade de Vigo

Deseño e posta en marcha da materia de Bioinorgánica na Licenciatura de Química utilizando novos modelos docentes

12 de dec. de 2008
Presenta: Eduardo Xosé Varela Bravo
Profesor, Universidade de Vigo
Carmen Rodríguez Argüelles
Profesora na Licenciatura de Química, Universidade de Vigo

Hot potatoes: unha aplicación para crear exercicios interactivos

12 de dec. de 2008
Presenta: Eduardo Xosé Varela Bravo
Profesor, Universidade de Vigo
María Victoria Fernández Carballo-Calero
Profesora Facultade de Dereito, Universidade de Vigo

Experiencia de posta en práctica do EEES dende a materia de Desenvolvemento psicomotor

12 de dec. de 2008
Presenta: Eduardo Xosé Varela Bravo
Profesor, Universidade de Vigo
Francisco Javier García Núñez
Profesor Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

A tradución de material matemática como elemento formativo

12 de dec. de 2008
Presenta: Eduardo Xosé Varela Bravo
Profesor, Universidade de Vigo
Miguel Ángel Mirás Calvo
Profesor departamento Matemáticas, Universidade de Vigo