Retención e biodisponivilidade de metais pesados en medios intermareais de clima templado (marismas) e tropical (manglares) 12 Dec, 2008

Visto 7615 veces

Retención e biodisponivilidade de metais pesados en medios intermareais de clima templado (marismas) e tropical (manglares)

Variacións ambientais naturais ou inducidas polo home producen cambios nas propiedades químicas do substrato dos medios intermareais. Estos cambios teñen efectos inmediatos sobre a capacidade do sistema para poder reter ou liberar metales tóxicos e, por conseguinte, sobre a súa biodisponibilidade e potencial toxicidade.

Presenta: Jose Maria Sánchez Fernández
Profesor do departamento de bioloxía vexetal e ciencia do solo, Universidade de Vigo
Xosé L. Otero Pérez
Especialista na análise ente as condicións físico químicas e as formas químicas

Materiais
Non hai materiais