II Xornada de Investigacion Biomedica de Vigo

Sala de Conferencias, Sede Afundación Vigo - Rúa Policarpo Sanz 24-26, 36202 Vigo

Atencion Primaria

Utilidade práctica de determinar analíticas rápidas para diagnosticar síndrome coronario agudo, tromboembolismo pulmonar e insuficiencia cardiaca, nos dispositivos extrahospitalarios de urxencias

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (18' 24'')  |  Visto: 5417 veces
Presenta: Carlos Rodriguez Pascual
Servizo de Xeriatria, C.H.U. de Vigo
Jacinto Mosquera Nogueira
Investigador no campo da atencion primaria, C.H.U. de Vigo

Ensaio clínico prospectivo en fase D7, controlado,aleatorizado....para evaluar seguridade e eficacia da vacinación antitetánica en pacentes en Tratamento con Anticoagulantes Orais

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (16' 49'')  |  Visto: 5039 veces
Presenta: Carlos Rodriguez Pascual
Servizo de Xeriatria, C.H.U. de Vigo
Fernando Lago Deibe
Investigador no campo da atencion primaria, C.H.U. de Vigo

Percepción e vivencia do parto, puerperio e lactancia polas mulleres atendidas nos hospitais do servizo galego de saude. Técnica de grupos focais.

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (24' 14'')  |  Visto: 5254 veces
Presenta: Carlos Rodriguez Pascual
Servizo de Xeriatria, C.H.U. de Vigo
Ana Claveria Fontan
Investigador no campo da atencion primaria, C.H.U. de Vigo

Estudo das derivacions ó hospital Meixoeiro desde o PAC de Ponteareas.

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (9' 29'')  |  Visto: 4870 veces
Presenta: Carlos Rodriguez Pascual
Servizo de Xeriatria, C.H.U. de Vigo
Maria Teresa Fernandez Ozores
Investigador no campo da atencion primaria, C.H.U. de Vigo

Bioinformatica

Deseño electrónico dun electroencefalógrafo de baixo coste basado en PC.

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 54'')  |  Visto: 5854 veces
Presenta: Jose Maria Fernandez Rodriguez
Servizo de Neurofisioloxia Clinica, C.H.U. de Vigo
Rafael Verdugo Mates
Investigador de Ingenieria Industrial, Universidade de Vigo

Turno de preguntas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (9' 55'')  |  Visto: 5872 veces
Presenta: Jose Maria Fernandez Rodriguez
Servizo de Neurofisioloxia Clinica, C.H.U. de Vigo
Rafael Verdugo Mates
Investigador de Ingenieria Industrial, Universidade de Vigo

Un modelo realista para a curva sensitométrica das películas GafChromicTM EBT basado na teoría da percolación.

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (9' 28'')  |  Visto: 5285 veces
Presenta: Jose Maria Fernandez Rodriguez
Servizo de Neurofisioloxia Clinica, C.H.U. de Vigo
Felix del Moral
Investigador radiofisico, C.H.U. de Vigo

Sistema intelixente de comunicación para evalualo nivel de actividade física diaria das personas maiores.

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (9' 37'')  |  Visto: 5904 veces
Presenta: Jose Maria Fernandez Rodriguez
Servizo de Neurofisioloxia Clinica, C.H.U. de Vigo
Vicente Romo Perez
Investigador nas ciencias do deporte, Universidade de Vigo

Turno de preguntas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (7' 20'')  |  Visto: 5896 veces
Presenta: Jose Maria Fernandez Rodriguez
Servizo de Neurofisioloxia Clinica, C.H.U. de Vigo
Vicente Romo Perez
Investigador nas ciencias do deporte, Universidade de Vigo

Aplicacions da informática e as telecomunicacions nos servizos modernos de Neurofisioloxía Clínica.

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (21' 20'')  |  Visto: 6103 veces
Presenta: Jose Maria Fernandez Rodriguez
Servizo de Neurofisioloxia Clinica, C.H.U. de Vigo
Moisés Nicolás Pereira Martínez
Investigador de Neurofisioloxia, C.H.U. de Vigo

Infecciosas,Inflamatorias e Inmunoloxia - Avaliacion de Tecnoloxias

Marcadores moleculares na identificación de xenotipos asociados á progresión da infección do VIH e a su utilidade para determinar hipersensibilidade a certos farmacos

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 40'')  |  Visto: 4931 veces
Presenta: Cesar Martinez Vazquez
Servizo de Medicina Interna, C.H.U. de Vigo
Antonio Ocampo Hermida
Investigador en Medicina Interna, C.H.U. de Vigo

Influenza dos factores xenéticos na hepatotoxicidade secundaria a fármacos antituberculosos en pacentes de orixe caucásico.

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (19' 25'')  |  Visto: 4648 veces
Presenta: Cesar Martinez Vazquez
Servizo de Medicina Interna, C.H.U. de Vigo
Virginia Leiro Fernandez
Investigadora en Neumoloxia, C.H.U. de Vigo

Manifestacions autoinmunes en pacentes con enfermidade de Kikuchi-Fujimoto.

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (19' 04'')  |  Visto: 6296 veces
Presenta: Cesar Martinez Vazquez
Servizo de Medicina Interna, C.H.U. de Vigo
Bernardo Sopeña
Investigador en Medicina Interna, C.H.U. de Vigo

O locus xenético das cadeas pesadas das inmunoglobulinas no reptil Anolis Carolinensiso.

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (22' 16'')  |  Visto: 4554 veces
Presenta: Cesar Martinez Vazquez
Servizo de Medicina Interna, C.H.U. de Vigo
Francisco Gambon Deza
Investigador Inmunoloxico, C.H.U. de Vigo

Oncoloxia

Validez da determinacion de procalcitonina e proteina c reactiva na diferenciacion entre derrame pleural maligno e benigno

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 35'')  |  Visto: 4604 veces
Presenta: Amalia Andrade
Servicio de Analisis Clinica, C.H.U. de Vigo
Maribel Botana Rial
Investigadora de neumoloxia, C.H.U. de Vigo

2d-Dige como estratexia para a identificacion de proteinas marcadoras en cancro de pulmon non microcitico

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (16' 41'')  |  Visto: 5017 veces
Presenta: Joaquin Casal Rubio
Servizo de Oncoloxia Medica, C.H.U. de Vigo
Sonia Blanco-Prieto
Investigadora de bioquimica, xenetica e inmunoloxia, Universidade de Vigo

α(1,6) fucosilacion en cancro colorrectal humano

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 06'')  |  Visto: 4629 veces
Presenta: Amalia Andrade
Servicio de Analisis Clinica, C.H.U. de Vigo
Laura Muinelo-Romay
Investigadora de bioquimica e bioloxia molecular, Universidade de Vigo

Xeneración dun anticorpo monoclonal humano IgM dirixido contra moléculas HLA de clase II

Un potencial axente terapéutico para o tratamento de neoplasias hematolóxicas
10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 14'')  |  Visto: 4459 veces
Presenta: Joaquin Casal Rubio
Servizo de Oncoloxia Medica, C.H.U. de Vigo
Belén Díaz Freitas
Laboratorio de Inmunoloxia, Universidade de Vigo

BioSearch: búsqueda de patrons proteicos asociados a distintos tipos de cancro.

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (17' 46'')  |  Visto: 4107 veces
Presenta: Amalia Andrade
Servicio de Analisis Clinica, C.H.U. de Vigo
Carmen Redondo
Investigadora, C.H.U. de Vigo

Xenetica e molecular - Nanomedicina e Nanomateriais

Valoración do Índice de saturación de transferrina (ist) como marcador de detección precoz de hemocromatosis. Prevalencia e xenotipo na población do sur de Galicia.

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 11'')  |  Visto: 6384 veces
Presenta: África González Fernández
Membro, Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía da Universidade de Vigo
Presenta: Ángel Rodríguez de Lera
Director da Área de Política de I+D
Milagros Blanco Perez
Investigadora de Analises Clinicas, C.H.U. de Vigo

Deseño, Síntese e Caracterización de Novos Compostos con Actividade Biolóxica.

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (16' 24'')  |  Visto: 4919 veces
Presenta: África González Fernández
Membro, Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía da Universidade de Vigo
Presenta: Ángel Rodríguez de Lera
Director da Área de Política de I+D
Maria del Carmen Rodriguez Argüelles
Investigadora de Quimica Inorganica, Universidade de Vigo

Detección e caracterización de nanopartículas de ouro pexiladas como contraste ecográfico.

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (16' 26'')  |  Visto: 4936 veces
Presenta: Ángel Rodríguez de Lera
Director da Área de Política de I+D
Presenta: África González Fernández
Membro, Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía da Universidade de Vigo
Suarez Gonzalez E.
Laboratorio de Endocrinoloxia, Universidade de Vigo

Ablación láser UV de misturas de quitosano e PBS para enxeñería de tecidos e medicina rexenerativa.

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 17'')  |  Visto: 5098 veces
Presenta: Ángel Rodríguez de Lera
Director da Área de Política de I+D
Presenta: África González Fernández
Membro, Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía da Universidade de Vigo
Esther Rebollar Gonzalez
Investigadora de Fisica Aplicada, Universidade de Vigo

Arotenoides de Pirazinas como Agonistas Inversos Selectivos de RAR-αβ

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 36'')  |  Visto: 4547 veces
Presenta: Ángel Rodríguez de Lera
Director da Área de Política de I+D
Presenta: África González Fernández
Membro, Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía da Universidade de Vigo
Jose Garcia
Investigador de Quimica Organica, Universidade de Vigo

Avances recentes na Análise de Supervivencia.

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (17' 34'')  |  Visto: 4849 veces
Presenta: Ángel Rodríguez de Lera
Director da Área de Política de I+D
Presenta: África González Fernández
Membro, Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía da Universidade de Vigo
Jacobo de Uña-Alvarez
Investigador Estadistico e I.O., Universidade de Vigo

Oncoloxía

Determinación de elementos minoritarios e traza en biopsias cancerixenas e non cancerixenas de mama mediante ICP-MS e ICP-OES utilizando dixestiion múltiple de baixo volumen

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (12' 43'')  |  Visto: 4642 veces
Presenta: Victor del Campo Pérez
Servizo de Menciña Preventiva, C.H.U. de Vigo
Presenta: Maximiliano Álvarez Fernández
Servizo de Microbioloxia, C.H.U. de Vigo
Isela Lavilla
Investigadora de Química Analítica e Alimentaria, Universidade de Vigo

Tipos de VPH na poboación feminina galega

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 34'')  |  Visto: 5219 veces
Presenta: Victor del Campo Pérez
Servizo de Menciña Preventiva, C.H.U. de Vigo
Presenta: Maximiliano Álvarez Fernández
Servizo de Microbioloxia, C.H.U. de Vigo
Rebeca Fernández Victoria
Investigadora de Anatomía Patolóxica, C.H.U. de Vigo

Quenda de preguntas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (4' 48'')  |  Visto: 5372 veces
Rebeca Fernández Victoria
Investigadora de Anatomía Patolóxica, C.H.U. de Vigo

Infeccións do trato urinario e disminución do risco de cáncer de vexiga

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (16' 47'')  |  Visto: 4785 veces
Presenta: Victor del Campo Pérez
Servizo de Menciña Preventiva, C.H.U. de Vigo
Presenta: Maximiliano Álvarez Fernández
Servizo de Microbioloxia, C.H.U. de Vigo
José Esteban Castelao
Investigador, C.H.U. de Vigo

Quenda de preguntas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 46'')  |  Visto: 4234 veces
José Esteban Castelao
Investigador, C.H.U. de Vigo

Carcinoma de vexiga:

o problema da reproducibilidade da clasificación da oms 2004
10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 04'')  |  Visto: 5523 veces
Presenta: Victor del Campo Pérez
Servizo de Menciña Preventiva, C.H.U. de Vigo
Presenta: Maximiliano Álvarez Fernández
Servizo de Microbioloxia, C.H.U. de Vigo
Pablo Fernández Vázquez
Investigador de Anatomia Patolóxica, C.H.U. de Vigo

Análisis bioinformático e proteómico aplicado a enfermidade matastática do cáncer de próstata

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (13' 24'')  |  Visto: 4763 veces
Presenta: Victor del Campo Pérez
Servizo de Menciña Preventiva, C.H.U. de Vigo
Presenta: Maximiliano Álvarez Fernández
Servizo de Microbioloxia, C.H.U. de Vigo
Alberto Morales Vila
Investigador de Química Analítica e Alimentaria, Universidade de Vigo

Cardioloxía

Impacto clinico da resistencia á antiagregación no contexto de angioplastia coronaria con implante de stent e a sua correlación con polimorfismos de receptores, en estudio xenético

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (13' 30'')  |  Visto: 4612 veces
Presenta: Andrés Iñiguez Romo
Servizo de Cardioloxía Intervencionista, C.H.U. de Vigo
Marisol Bravo Amaro
Investigadora de Cardioloxía Intervencionista, C.H.U. de Vigo

Quenda de preguntas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 07'')  |  Visto: 5665 veces
Marisol Bravo Amaro
Investigadora de Cardioloxía Intervencionista, C.H.U. de Vigo

O proxecto galicep (epidemioloxía da insuficiencia cardiaca en galicia)

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (12' 47'')  |  Visto: 5055 veces
Presenta: Andrés Iñiguez Romo
Servizo de Cardioloxía Intervencionista, C.H.U. de Vigo
Julio Montes-Santiago
Investigador de Medicina Interna, C.H.U. de Vigo

Quenda de preguntas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (3' 44'')  |  Visto: 5439 veces
Julio Montes-Santiago
Investigador de Medicina Interna, C.H.U. de Vigo

Diagnóstico e valoración global do risco cardiovascular:

O proxecto Hygia
10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (17' 46'')  |  Visto: 4418 veces
Presenta: Andrés Iñiguez Romo
Servizo de Cardioloxía Intervencionista, C.H.U. de Vigo
Ramón C. Hermida
Investigador de Bioenxenieria e Cronobioloxía, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 39'')  |  Visto: 4232 veces
Ramón C. Hermida
Investigador de Bioenxenieria e Cronobioloxía, Universidade de Vigo

Interacción entre o Sevoflurano e o Propofol sobre o indice Biespectral durante anestesia xeral mediante un modelo de resposta de superficie

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 21'')  |  Visto: 4330 veces
Presenta: Andrés Iñiguez Romo
Servizo de Cardioloxía Intervencionista, C.H.U. de Vigo
Jose Carlos Diz
Investigador de Anestesioloxía e Reanimación, C.H.U. de Vigo

Quenda de preguntas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 10'')  |  Visto: 5017 veces
Jose Carlos Diz
Investigador de Anestesioloxía e Reanimación, C.H.U. de Vigo

Inauguración

Intervención de Carmen Navarro

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (7' 01'')  |  Visto: 4902 veces
Carmen Navarro
Directora de Investigación, Instituto de Investigación Sanitaria (UVigo-SERGAS)

Intervención de Francisco Soriano

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 44'')  |  Visto: 6094 veces
Francisco Soriano
Xerente, C.H. Universitario Vigo

Intervención de Elsa Vázquez

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (5' 15'')  |  Visto: 5368 veces
Elsa Vázquez Otero
Vicerreitora de Investigación, Universidade de Vigo

Intervención de Nieves Domínguez

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (5' 28'')  |  Visto: 4319 veces
Nieves Domínguez
Directora de Asistencia Sanitaria, SERGAS

Infecciosas, Inflamatorias e Inmunoloxicas

Estudo do excesivo colapso dinámico da via aérea en pacientes con EPOC:

resultados preliminais
10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (9' 48'')  |  Visto: 4881 veces
Presenta: Ricardo Garcia-Mayor Garcia
Xefe do Servizo de Endocrinoloxia, Xeral
Cristina Represas Represas
Investigadora de Neumoloxía, C.H.U. de Vigo

Validez das probas de liberación de interferon-gamma no estudio de persoas que estiverón en contacto con pacientes con tuberculosis pulmonar activa

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 53'')  |  Visto: 4121 veces
Presenta: Ricardo Garcia-Mayor Garcia
Xefe do Servizo de Endocrinoloxia, Xeral
Luis Anibarro
Investigador no Laboratorio de Inmunoloxía, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (3' 00'')  |  Visto: 4061 veces
Luis Anibarro
Investigador no Laboratorio de Inmunoloxía, Universidade de Vigo

Zoonosis causada por Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) ST398

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 55'')  |  Visto: 5192 veces
Presenta: Ricardo Garcia-Mayor Garcia
Xefe do Servizo de Endocrinoloxia, Xeral
Maxi Álvarez-Fernández
Investigador de Microbioloxia, C.H.U. de Vigo

Osteonecrosis asintomatica de cadeira en pacientes infectados polo virus de inmunodeficiencia human

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (12' 02'')  |  Visto: 4807 veces
Presenta: Ricardo Garcia-Mayor Garcia
Xefe do Servizo de Endocrinoloxia, Xeral
Jose Luis Lamas Ferreiro
Investigador de Medicina Interna, C.H.U. de Vigo

Quenda de preguntas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (7' 04'')  |  Visto: 5401 veces
Jose Luis Lamas Ferreiro
Investigador de Medicina Interna, C.H.U. de Vigo

Neurociencias

Enfermidade de lafora estudo de ratóns transxénicos e knockout para laforina

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 35'')  |  Visto: 4111 veces
Presenta: Federico Mallo Ferrer
Director do Laboratorio de Endocrinoloxía - LabEndo, Universidade de Vigo
Susana Teijeira Bautista
Investigador de Anatomia Patolóxica, C.H.U. de Vigo

Quenda de preguntas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (3' 40'')  |  Visto: 4075 veces
Susana Teijeira Bautista
Investigador de Anatomia Patolóxica, C.H.U. de Vigo

A proteína s100b como marcador sérico de supervivenza en traumatismos cráneo encefálico (tce)

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (18' 23'')  |  Visto: 4591 veces
Presenta: Federico Mallo Ferrer
Director do Laboratorio de Endocrinoloxía - LabEndo, Universidade de Vigo
Maria del Carmen Gonzalez Mao
Investigadora de Análises Clinicas, C.H.U. de Vigo

Quenda de preguntas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 53'')  |  Visto: 6550 veces
Maria del Carmen Gonzalez Mao
Investigadora de Análises Clinicas, C.H.U. de Vigo

Avaliación dos efectos e mecanismos de accion do funxicida flutriafol sobre a liberación in vivo de dopamina no núcleo estriado de ratas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 58'')  |  Visto: 4806 veces
Presenta: Federico Mallo Ferrer
Director do Laboratorio de Endocrinoloxía - LabEndo, Universidade de Vigo
Rafael Duran
Investigador de Bioloxia Funcional e ciencias da saude, Universidade de Vigo

A administración periférica de GLP-1(7-36)-amida e exendina-4 estimula potentemente a actividade adrenal en ratas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 00'')  |  Visto: 4223 veces
Presenta: Federico Mallo Ferrer
Director do Laboratorio de Endocrinoloxía - LabEndo, Universidade de Vigo
Manuel Gil Lozano
Endocrinoloxía básica y clínica, Universidad de Vigo

Quenda de preguntas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 08'')  |  Visto: 4551 veces
Rafael Duran
Investigador de Bioloxia Funcional e ciencias da saude, Universidade de Vigo

Xenética e Molecular-Nanomedicina e Nanomateriais

Estudo mutacional do síndrome de bardet-biedl en pacientes españois

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 48'')  |  Visto: 6256 veces
Presenta: Susana Gomara López
Servizo de Neuroloxía, C.H.U. de Vigo
Presenta: Roberto Casal Moro
Servizo de Traumatoloxía, C.H.U. de Vigo
Diana Valverde
Investigadora de Bioquímica, xenética e Inmunoloxia, Universidade de Vigo

Diagnóstico das enfermidades de Fabry, Pompe e Gaucher mediante determinación enzimática e estudo xenético en mostras de sangue en forma de gota seca

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 44'')  |  Visto: 5801 veces
Presenta: Susana Gomara López
Servizo de Neuroloxía, C.H.U. de Vigo
Presenta: Roberto Casal Moro
Servizo de Traumatoloxía, C.H.U. de Vigo
Saida Ortolano
Investigadora de Anatomia Patolóxica, C.H.U. de Vigo

Quenda de preguntas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 31'')  |  Visto: 4572 veces
Saida Ortolano
Investigadora de Anatomia Patolóxica, C.H.U. de Vigo

Moipatías metabólicas con intolerancia ao exercicio:

estudo xenético de 174 casos
10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (12' 25'')  |  Visto: 5403 veces
Presenta: Susana Gomara López
Servizo de Neuroloxía, C.H.U. de Vigo
Presenta: Roberto Casal Moro
Servizo de Traumatoloxía, C.H.U. de Vigo
Irene Viéitez
Investigador de Anatomia Patolóxica, C.H.U. de Vigo

Recobrementos bioactivos de hidroxiapatita sustituida con silicio. Estudo in vivo

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 13'')  |  Visto: 4977 veces
Presenta: Susana Gomara López
Servizo de Neuroloxía, C.H.U. de Vigo
Presenta: Roberto Casal Moro
Servizo de Traumatoloxía, C.H.U. de Vigo
Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Quenda de preguntas

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 21'')  |  Visto: 4128 veces
Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo

Plataformas base funcionalizadas por atrp para a obtención de novas superficies biosensora

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (16' 54'')  |  Visto: 5551 veces
Presenta: Susana Gomara López
Servizo de Neuroloxía, C.H.U. de Vigo
Presenta: Roberto Casal Moro
Servizo de Traumatoloxía, C.H.U. de Vigo
Elisa González-Romero
Investigador de Química Analítica e Alimentaria, Universidade de Vigo

Nova xeneración de biomateriais porosos bioinspirados para medicina rexenerativa

10 de xuño de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 41'')  |  Visto: 4954 veces
Julia Serra Rodríguez
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Vigo