The project We are European CItizens (success story) 04/05/2017

Visto 384 veces

The project We are European CItizens (success story)

Ante a impotencia dos gobernos para responder de xeito unilateral á constante evolución do entorno universitario, a filantropía contemporánea está liderando iniciativas pioneiras en materia de obra social con universidades en todo o mundo. Cómpre sinalar aquelas que apuntan cambios na gobernanza universitaria, pero tamén as que apoian o talento universitario; as que se concretan en proxectos de I+D de gran escala, ou as que transfiren o coñecemento e preservan o patrimonio cultural.

María Isabel Doval Ruíz
Directora do departamento de Didáctica, organización escolar e Métodos de investigación, Universidade de Vigo

Vídeos da mesma serie
Focus Group
Charities: Trends and Challenges for the Future of University Fundraising
04/05/2017
Grupo de discusión
A obra social: tendencias e desafíos para o futuro do financiamento universitario
04/05/2017
U.Porto: Public Foundation
Some key characterietics of the Public Foundation Model
04/05/2017
Universidade de Oporto: Fundación Pública
Algunhas características clave do modelo de Fundación Pública
04/05/2017
Rede de Cátedras Telefónica en España
A Cátedra Telefónica - Universidade de Vigo
04/05/2017
Rede de Cátedras Telefónica en España
A Cátedra Telefónica - Universidade de Vigo
04/05/2017