IV Xornada de Innovación Educativa na Universidade. 2009

Área de Fomación e Innovación Educativa

Presentación da IV Xornada de Innovación Educativa na Universidade.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (2' 29'')  |  Visto: 3968 veces
Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Aplicación practica das tecnoloxías audiovisuais en rede para a docencia dunha materia regrada de Enxeñaría Industrial

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 08'')  |  Visto: 4275 veces
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
José Ignacio Armesto Quiroga
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Docencia virtual dun curso de mestrado sobre a plataforma Moodle.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 33'')  |  Visto: 4369 veces
Antonio Carvajal-Rodriguez
Bioloxía, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

A ensinanza do Common Law dende unha perspectiva integradora e colaboradora.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (9' 25'')  |  Visto: 4354 veces
María José Bravo Bosch
Profesora titular de Dereito Romano, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Se creamos unha páxina web en inglés seguindo as instruccións do profe de Inglés teriamos que rematar aprendendo inglés e algo máis tamén !

Descrición dunha actividade na aula do ano 2008/2009. Derradeiro primeiro ano de Filoloxía Inglesa.
11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (7' 28'')  |  Visto: 4628 veces
Eduardo Xosé Varela Bravo
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (6' 16'')  |  Visto: 4259 veces
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Xogo de rol. Responsabilidade administrativa.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (7' 18'')  |  Visto: 4655 veces
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Rafael Fernández Acevedo
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

3 MINUTOS, 3 NOTICIAS.

Unha experiencia en busca do aprendizaxe significativa e a formación de profesionais reflexivos na materia Fundamentos de fisioterapia.
11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 37'')  |  Visto: 5046 veces
Berta Paz Lourido
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Boloña e profesores universitarios como propiciadores do cambio de paradigma necesario para a sociedade do século XXI.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (11' 49'')  |  Visto: 3891 veces
Xulio Fernández Hermida
Dpto. de Teoría do Sinal e Comunicacións, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Implantación dun proceso de avaliación continua cunha plataforma de telensino.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 05'')  |  Visto: 4696 veces
Pedro Comesaña Alfaro
Profesor do Dpto. de Teoria e Sinal, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (3' 50'')  |  Visto: 3538 veces
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

É posible unha docencia integramente virtula ?

O caso do Título Propio en Información Técnica do Medicamento.
11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 47'')  |  Visto: 4136 veces
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Inés Iglesias Canle
Decana da Facultade de Dereito, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Modelado do ciclo de carbono mediante o programa 'STELLA'.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 33'')  |  Visto: 5060 veces
Emilio Marañón
Profesor, Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Experiencias docentes con mundos virtuais.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 16'')  |  Visto: 3734 veces
Enrique Barreiro Alonso
Director da Escola Superior de Enxeñería Informática, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Xogo de repaso e autoavaliación do alumnado ( e do labor docente do profesor/a ).

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (9' 52'')  |  Visto: 3851 veces
Roberto Bustillo Bolado
Profesor Titular de Dereito Administrativo, Facultade de Dereito
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (1' 20'')  |  Visto: 3567 veces
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Copenhagen 2.0.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 38'')  |  Visto: 3517 veces
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Miguel Ángel Mirás Calvo
Profesor departamento Matemáticas, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

O ensino de materias de ámbito fiscal nas titulacións do ámbito xurídico-social.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 50'')  |  Visto: 3345 veces
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Posibilidades didácticas da plataforma Moodle na materia de Educación especial de Psicopedaxía.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (10' 54'')  |  Visto: 4448 veces
Alberto José Barreira Arias
Profesor, Universidade de Vigo
José Antonio Sarmiento Campos
Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (5' 27'')  |  Visto: 3732 veces
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

A docencia en Dereito procesual a través da práctica forense

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 46'')  |  Visto: 4287 veces
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Inés Iglesias Canle
Decana da Facultade de Dereito, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Un exercicio de sistematización de erros e corrección de traballos do alumnado: Markin v4.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (12' 03'')  |  Visto: 4517 veces
Javier Pérez Guerra
Profesor do departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemana. Coordinador institucional ISEP na UVigo, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Materias multidisciplinares no EEES.

Procesos espazo tempo, 2008/2009: proposta, seguemento e análise dun exercicio de carácter non presencial.
11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (13' 24'')  |  Visto: 4157 veces
Presenta: José Carlos López Ardao
Director do Dpto. Enxeñería Telemática, Universidade de Vigo
Juan Carlos Meana
Vitoria, 1964. Artista e profesor no Departamento de Pintura, Facultade de Belas Artes, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Uso didáctico das actividades manipulativas: aprendizaxe do profesorado universitario.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (12' 21'')  |  Visto: 5135 veces
José Benito Vázquez Dorrío
Director (2013-2016) da Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Flexibilidade metodolóxica en materias de libre elección; motivacións no alumno, matrícula necesaria e incorporación de coñecementos ao currículo.

Experiencias en ADE, Telecomunicacións, Industriais e Ciencias do Mar.
11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (9' 32'')  |  Visto: 4449 veces
Francisco Javier Sánchez Sellero
Profesor do Dpto. de Organización de Empresas e Marketing , Univesidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Unha experiencia de análise do significado e aplicación de competencias científicas.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (10' 39'')  |  Visto: 3745 veces
María M. Álvarez Lires
Profesora da Área de Didáctica das Ciencias Experimentais, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (4' 33'')  |  Visto: 3923 veces
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Factores do éxito nos estudos de bioloxía na Universidade de Vigo.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 25'')  |  Visto: 4540 veces
Antonio Palanca
Profesor na Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Introdución á aprendizaxe informal semidirixido.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (24' 14'')  |  Visto: 4746 veces
José Carlos López Ardao
Director do Dpto. Enxeñería Telemática, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Autoavaliación versus avaliación externa nos sistemas de avaliación continua dos alumnos.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (17' 26'')  |  Visto: 4965 veces
Miguel Rodríguez Méndez
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (9' 18'')  |  Visto: 4218 veces
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Utilización de foros virtuais como ferramentas de aprendizaxe.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (12' 04'')  |  Visto: 4587 veces
Presenta: José Carlos López Ardao
Director do Dpto. Enxeñería Telemática, Universidade de Vigo
Mª. Isabel Cal Bouzada
Profesora do dpto. de economía aplicada da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

A estratexia de "dous profesores por aula" nos cursos de extensión e complementarios da Universidade de Vigo.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 25'')  |  Visto: 5148 veces
Paulino Alegre Fidalgo
Enxeñeiro do deprtamento de Diseño na Enxeñería, Universidade de Vgo
Alberto Comesaña Campos
Profesor del Centro universitario de la Defensa ENM Marín adscrito a la Universidad de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Aplicación de técnicas de e-learning para o ensino de electrónica de potencia.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 35'')  |  Visto: 4831 veces
Jorge Marcos Acevedo
Profesor do departamento de elecrónica da ETSET, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Potencialidades e problemáticas da "creación de coñecementos" por parte dos alumnos en primeiro curso de novos graos; unha experiencia en ADE.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 40'')  |  Visto: 3816 veces
Francisco Javier Sánchez Sellero
Profesor do Dpto. de Organización de Empresas e Marketing , Univesidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (8' 11'')  |  Visto: 3318 veces
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Presentación da IV Xornada de Innovación Educativa na Universidade

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (3' 24'')  |  Visto: 3980 veces
Luis Anido Rifón
Director da Área de Innovación Educativa, Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade. Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

A (auto) avaliación na docencia da interpretación consecutiva como axuda á aprendizaxe.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (10' 32'')  |  Visto: 4180 veces
Presenta: Vicente Novegil Souto
Profesor do Departamento de Estadística, Universidade de Vigo
Lara Domínguez Araújo
Profesora. Facultade de Filoloxía e Tradución, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Experiencia en docencia virtual: "Equipo Investigación Grímpola".

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 12'')  |  Visto: 4275 veces
Mª José Cabaleiro Casal
Profesora do Dpto. de Economa Financiera e Contabilidade, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Plataformas educativas como ferramenta de avaliación nun contorno universitario.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (9' 59'')  |  Visto: 4418 veces
Amparo Rodríguez Damián
Profesora da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 26'')  |  Visto: 4170 veces
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

A importación do emprego de material audiovisual para impartir clases sobre comunicación política.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 41'')  |  Visto: 3906 veces
Presenta: Vicente Novegil Souto
Profesor do Departamento de Estadística, Universidade de Vigo
Silvia García Mirón
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Implicación do alumno na súa aprendizaxe a través do Foro de actualidade xurídica.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (7' 12'')  |  Visto: 3953 veces
Mª. Dolores Fernández Fustes
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

O traballo de fin de grao en Fisioterapia.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (5' 28'')  |  Visto: 5606 veces
Manuel Gutiérrez Nieto
Director da Escola Universitaria de Fisioterapia, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 58'')  |  Visto: 4058 veces
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Coordinación de materias. Desenvolvemento de habilidades baseadas en competencias a través da práctica.

O caso da Licenciatura en Publicidade e Relacións Públicas (Universidade de Vigo). Experiencia entre Estratexias e Produción publicitaria en tv.
11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (10' 06'')  |  Visto: 4430 veces
Presenta: Vicente Novegil Souto
Profesor do Departamento de Estadística, Universidade de Vigo
Paulino Pérez Feijoo
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Proxectos de arte de acción no novo Grao de Belas Artes.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (6' 58'')  |  Visto: 4630 veces
Carlos Tejo Veloso
Profesor, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Valoración do ambiente de aprendizaxe no laboratorio de materias.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (7' 17'')  |  Visto: 5021 veces
Manuel Vidal López
Profesor da Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Os contornos personais de aprendizaxe na coordinación de materias.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (11' 52'')  |  Visto: 4325 veces
Presenta: Vicente Novegil Souto
Profesor do Departamento de Estadística, Universidade de Vigo
Vicente Novegil Souto
Profesor do Departamento de Estadística, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Avaliación a través de probas de seguemento.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (7' 56'')  |  Visto: 5233 veces
Mª. Eva Diz Comesaña
Profesora do Dpto. de Organización de Empresas e Marketing, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Adquisición de competencias en interpretación consecutiva.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 40'')  |  Visto: 4607 veces
Maribel del Pozo Triviño
Profesora da Facultade de Filoloxía e Tradución, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Compartindo experiencias de educación sexual na rede: o blog "Psicosexualidadourense" como lugar de encontro para la formación integral da sexualidade.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (12' 01'')  |  Visto: 4637 veces
María Lameiras Fernández
Profesora de Psicología Clínica, Universidade de Vigo
María Victoria Carrera Fernández
Facultade de Ciencias da Educación Ourense
Juan Rubén Fernández Fernández
Facultad de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (1' 41'')  |  Visto: 4600 veces
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

A aprendizaxe colaboradora na materia Movemento funcional en Fisioterapia.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 04'')  |  Visto: 6805 veces
Presenta: Vicente Novegil Souto
Profesor do Departamento de Estadística, Universidade de Vigo
Mercedes Soto González
Profesora, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Novos retos docentes no EEES: espertando a vocación científica con preguntas e proxectos de iniciación á investigación en Fisioloxía vexetal

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 43'')  |  Visto: 3244 veces
Nuria Pedrol
Investigadora Parga Pondal, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

A importancia do emprego de material audiovisual para impartir clases sobre comunicación política

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 52'')  |  Visto: 3955 veces
Eva María Lantarón Caeiro
Subdirectora da E.U de Fisiotrearapia, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (3' 07'')  |  Visto: 3946 veces
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Internet e as plataformas de teledoncencia: un novo modelo de aprendizaxe

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 04'')  |  Visto: 4421 veces
José Ayude Vázquez
Profesor da E.S. de Ingeniería Informática, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

SimuMANET: experiencia sobre o uso do software libre para a realización de proxectos fin de carreira

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (9' 14'')  |  Visto: 4036 veces
Rafael Asorey Cacheda
Profesor asociado da ETSE de Telecomunicación, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

O portafolio electrónico como instrumento para a avaliación de competencias

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 05'')  |  Visto: 4239 veces
Manuela Raposo Rivas
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Integración de alumnos e alumnas con necesidades específicas de apoio educativo na Universidade de Vigo

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (7' 42'')  |  Visto: 4895 veces
Nuria Diéguez García
Profesora de pedagogía terapeutica, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 21'')  |  Visto: 3271 veces
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Interacción didáctica con metodoloxías activas en Organización de Empresas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 11'')  |  Visto: 4898 veces
Pedro Sánchez Sellero
Profesor del dpto. de economía y dirección de empresas, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Uso didáctico e complementario das redes sociais de internet na materia de Deportes de adversario na Licenciatura en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (6' 34'')  |  Visto: 4489 veces
Adrián Paz Franco
Alumno de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Valoración dos traballos de investigación realizados en pequenos grupos por estudantes de 2º de Maxisterio

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 33'')  |  Visto: 4117 veces
Miguel A. Yebra Ferro
Profesor Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (3' 06'')  |  Visto: 3847 veces
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

A rúbrica na titorización de traballos en grupo: opinións e valoracións.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 59'')  |  Visto: 4367 veces
Esther Martínez Figueira
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Eficacia da aprendizaxe cooperativa e por tarefas: experiencia nunha materia adaptada ao EEES

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 18'')  |  Visto: 5620 veces
Javier Montalvo Rodríguez
Profesor titular do dpto. de Ecoloxía e Bioloxía Animal, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Participar no ámbito profesional antes de rematar a carreira. A xestión cultural en Belas Artes

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (19' 23'')  |  Visto: 4213 veces
Silvia García González
Decana da Facultade de Belas Artes, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Sistema económico de videoconferencia intercampus para a impartición de leccións no Mestrado Interuniversitario de Fotónica e Tecnoloxías do Láser

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 49'')  |  Visto: 4121 veces
José Ramón Salgueiro
Profesor da Facultade de Ciencias , Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (12' 35'')  |  Visto: 3382 veces
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa

Clausura da Xornada

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 39'')  |  Visto: 3836 veces
Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo
Organiza: Vicerrectoría de Formación e Innovación Educativa