Planta de produción e instalación de xardíns verticais 3 de maio de 2023

Visto 28 veces

Planta de produción e instalación de xardíns verticais

Conferencia

Nos últimos anos, o interese polos xardíns verticais foi crecendo de forma exponencial debido aos múltiples beneficios que ofrecen e á súa implicación co medio ambiente. A instalación destes xardíns permite purificar o aire e regular a temperatura dos edificios. Ademais, a empresa achega unha innovación, a reciclaxe das augas do edificio, co fin de reutilizalas para a rega do xardín.

A planta de produción e deseño Vertical Garden, sitúase na Avenida de Lugo 48 (Pontevedra). Na planta superior, están os despachos nos que se deseñarán os xardíns e celebraranse as reunións necesarias, tanto con clientes como co persoal da empresa. Na planta baixa atópanse o viveiro, no que as plantas recibirán os coidados esenciais, a zona de montaxe, onde se montan os módulos, a zona de almacenamento, na que estarán as pezas para a construción dos módulos, o vestiario e os baños.

Coa proposta de utilizar plantas fitorremediadoras, conséguese limpar as augas residuais do edificio para poder regar o xardín e aforrar auga. A empresa asegura a elección do xardín que máis se adecúe ao espazo dispoñible e ofrece unha garantía dun ano; así mesmo, inclúese o mantemento do xardín cada mes por parte da empresa.

En resumo, este proxecto pretende, non só crear un xardín estético e moderno, senón tamén innovar ao purificar e reutilizar as augas axudando así ao aforro de enerxía, xa que as plantas funcionan como un regulador de temperatura

Alba López Outón
Estudante, Universidade de Vigo
Pablo Rey Codina
Estudante, Universidade de Vigo
Enrique Soto Torres
Estudante, Universidade de Vigo
Miguel Ángel Marcio García
Estudante, Universidade de Vigo
Soraya Fernández López
Estudante, Universidade de Vigo