Que así seda! 3 de maio de 2023

Visto 21 veces

Que así seda!

Conferencia

Serigal S. L.} é unha proposta empresarial dedicada principalmente á venda de seda ecolóxica a nivel industrial. Trátase dun produto de calidades únicas que, a pesar de os avances da ciencia nos últimos anos, só ten unha maneira de obtención: mediante a cría de vermes de seda (\textit{Bombyx mori}).

Para a produción de seda, o proxecto baséase nos principios da economía circular, é dicir, buscar a reutilización dos residuos xerados e aproveitar todos os subproductos derivados da cría de \textit{Bombyx mori} e do proceso de obtención de seda. Por exemplo, das moreras cultivadas extraeranse as follas para a alimentación dos vermes e os seus froitos, as mouras, serán comercializadas.

A partir dos restos vexetais e fecais da cría, dos capullos en mal estado ou contaminados e das pupas conformarase un abono ecolóxico para a súa utilización na plantación de moreras. Por último, dos restos de seda non utilizables para o fiado e da auga utilizada no procesado de seda, extraerase toda a \textit{sericina} posible, un subproducto cun elevado valor en múltiples mercados como o ámbito clínico, o cosmético e o farmacéutico.

Finalmente, cabería destacar que Serigal S. L. no seu compromiso co medio ambiente segue os procesos máis ecolóxicos posibles, asegurando a menor
contaminación posible mentres xera produtos de elevada calidade e ocupa un nicho no mercado español de seda natural.

Miguel Alonso Méndez
Estudante, Universidade de Vigo
Blanca María Corriente Quintas
Estudante, Universidade de Vigo
Sofía Domínguez Mahecha
Estudante, Universidade de Vigo
Laura Portela Couñago
Estudante, Universidade de Vigo
Ruth Vizcaya González
Estudante, Universidade de Vigo